Kontakt

Kontakt

Messer Polska Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel. +48 32 77 26 000
fax +48 32 77 26 115
e-mail: kontakt.pl@messergroup.com 

 

ODDZIAŁY MESSER POLSKA SP. Z O.O.


Oddział Police
72-010 Police
ul. Jasienicka 7
tel. +48 91 312 13 92
fax +48 91 312 17 99
e-mail: police@messer.pl
 
Oddział Poznań
61-489 Poznań
ul. Barska 4/4
tel. +48 61 667 39 80
fax +48 61 667 39 81
e-mail: poznan@messer.pl
 
Oddział Środa Śląska
55-300 Środa Śląska
ul. Oławska 36
tel. +48 71 317 69 40
fax +48 71 317 68 02
e-mail: wroclaw@messer.pl
 
Oddział Warszawa

03-308 Warszawa
ul. Batalionów Platerówek 3
tel. +48 22 614 36 62
fax +48 22 811 69 19
e-mail: warszawa@messer.pl


Oddział Kędzierzyn-Koźle
47-220 Kędzierzyn - Koźle
ul. Mostowa 30J
tel. +48 77 481 37 97
fax +48 77 481 27 18 w. 12


Firma spółki: Messer Polska Sp. z o.o.
Siedziba spółki: Chorzów, ul. Maciejkowicka 30, kod pocz. 41-503
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000064153
Kapitał zakładowy: 54.107.900 PLN
NIP: 851-010-93-26
Numer Rejestrowy BDO: 000006836

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

NUMERY ALARMOWE

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, poniżej znajdują się numery awaryjne. W przypadku wszystkich połączeń alarmowych, należy podać informacje o miejscu i czasie zdarzenia, osobie kontaktowej oraz zakresie zdarzenia.

TELEFONY BEZPOŚREDNIE

Telefon awaryjny działu technicznego 

+48 606 111 111

Telefon awaryjny działu transportu

Gazy skroplone w cysternach:

+48 602 427 615

Gazy w butlach/ wiązkach:

+48 698 648 279

Reklamacje

Reklamacje

Szanowny Kliencie!


Jeśli stwierdzasz,  że zakupiony w firmie MESSER,  produkt nie spełnia Twoich oczekiwań (jest niezgodny z umową sprzedaży) możesz go zareklamować.


W tym celu proszę wypełnić załączony formularz reklamacyjny, utworzyć dwie kopie i przekazać je wraz z oryginałem oraz wadliwym produktem naszemu przewoźnikowi, do składu gazów technicznych lub bezpośrednio do zakładu Messer Polska. Rozpoczęcie procesu reklamacyjnego biegnie od momentu przekazania opakowania wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.


W przypadku reklamowania różnych produktów należy przyjąć zasadę 1 produkt = 1 formularz.