Informujemy, że strona internetowa http://messergroup.com/pl/ korzysta z plików cookies oraz technologii pozwalających na dostosowanie treści strony do potrzeb i wygody naszych użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych technologii znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności”. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. W przypadku braku zgody, prosimy o zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej.
Widok zawartości stron

Gazy jednorodne i mieszaniny specjalne

W dziedzinie gazów specjalnych Messer oferuje produkty o wysokiej czystości - gazy szlachetne, mieszaniny gazów przygotowane na specjalne zamówienie klienta, jak również systemy dystrybucji gazu. W Messer wszystkie produkty spełniają wyjątkowo wysokie standardy jakości.

Gaz o wysokiej czystości
Messer oferuje następujące gazy o wysokiej czystości:
• Gazy atmosferyczne (azot, tlen i argon)
• Dwutlenek węgla
• Tlenek węgla
• Hel
• Wodór
• Gazy organiczne (metan, etan, etylen, acetylen, ...)
• Gazy chemiczne (amoniak, chlor, dwutlenek siarki, ...)
Ponieważ każde zastosowanie ma specyficzne wymagania, Messer dostarcza produkty o różnym poziomie czystości. Od gazów przemysłowych do gazów o jakości 6.0, a więc o czystości 99,9999%. Dostarczamy gazy w różnych opakowaniach - od butli i wiązek butli, przez zbiorniki przewoźne, zbiorniki stacjonarne jak również wytwarzane na miejscu w zakładzie klienta.

Gazy szlachetne
Gazy szlachetne takie jak krypton, ksenon i neon są ekstrahowane przez duże instalacje separacji powietrza i poddawane obróbce w specjalnych instalacjach do wtórnej separacji i oczyszczania. Następnie są sprężane i pakowane do opakowań. Nasi klienci wykorzystują gazy szlachetne jednorodne bądź mieszaniny gazów.

Standardowe mieszaniny gazów i przygotowane na specjalne zamówienie klienta
Dla niektórych podstawowych zastosowań we wszystkich sektorach - na przykład aplikacje laserowe, pakowanie w atmosferze ochronnej produtów spożywczych, ... - Messer posiada w swej stałej ofercie standardowe mieszaniny.

Wysokie wymagania dotyczące jakości gazu związane są z ich wykorzystywaniem do porównywania czułych urządzeń analitycznych do analizy środowiska, technologii bezpieczeństwa i zapewnienia jakości. Analizatory zapewniają zwykle względne wartości uzyskane poprzez porównanie - na przykład ze skalą. Waga wymaga dokładnych odważników. Tak jak analiza gazów wymaga ultra-precyzyjnych mieszanin gazów o ściśle określonych składach do kalibracji urządzeń. W związku z tym Messer wytwarza szczególne gazy wzorcowe, takie jak mieszaniny.