Informujemy, że strona internetowa http://messergroup.com/pl/ korzysta z plików cookies oraz technologii pozwalających na dostosowanie treści strony do potrzeb i wygody naszych użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych technologii znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności”. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. W przypadku braku zgody, prosimy o zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej.
Widok zawartości stron

Metalurgia

Produkcja i topenie metalu

Procesy wysokotemperaturowe

Produkcja i topienie metali w żeliwiakach i piecach szybowych, np. ołów , miedź, cynk, żeliwo oraz materiałów izolacyjnych (wełna mineralna)
Wzbogacanie dmuchu powietrza procesowego tlenem.
Bezpośrednie wprowadzanie tlenu - technologia Oxijet® (bezpośrednie wprowadzanie tlenu z prędkością ponaddźwiękową)

Produkcja i topienie metali w obrotowych piecach bębnowych i w trzonowych piecach płomieniowych do produkcji np. żelaza, aluminium, miedzi, emalii, ceramiki
Optymalizacja procesu poprzez zastosowanie palników paliwowo-tlenowych Oxipyr® wraz z regulacją ciśnienia w piecu oraz sterowaniem procesu

Produkcja stali w elektrycznych piecach łukowych
System opalania poprzez palniki paliwowo-tlenowych Oxipyr® chłodzonych wodą, zastosowanie specjalnej technologii Oxiarc® (lance tlenowe) do dopalania CO w atmosferze pieca

Korzyści:
- przyspieszenie procesu produkcji i topienia (skrócenie czasu Tap to Tap)
- zmniejszenie zużycia paliwa. Zwiększenie wydajności procesu.
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w szczególności CO2, CO i NOX

Rafinacja metali lub odgazowanie kąpieli

Produkcja ołowiu rafinowanego w piecach szybowych i obrotowych piecach bębnowych
Rafinacja ołowiu surowego przez wdmuchiwanie tlenu lub azotu do kąpieli
Rafinacja metali nieżelaznych
Płukanie roztopionego metalu gazem obojętnym (technologia ASR)
Odsiarczanie, odtlenianie, wprowadzanie składników stopowych do roztopionego metalu w kadziach odlewniczych
Wdmuchiwanie pierwiastków stopowych, środków odtleniających i odsiarczających w strumieniu gazu obojętnego

Korzyści:
- obniżenie kosztów produkcji poprzez skrócenie czasu rafinacji
- obniżenie kasztów produkcji poprzez zastosowanie tańszych substratów rafinacyjnych
- uzyskiwanie lepszych parametrów procesowych (homogenizacja metalu, etc.)

 

Obróbka cieplna

Procesy wyżarzania

Procesy wyżarzania w zależności od obrabianego materiału realizowane są w następujących atmosferach ochronnych:
Neutrotherm: czysty azot
Hydrotherm: mieszanina azot-wodór
Endolin: mieszanina azot - endogaz

Korzyści:
- niskie koszty inwestycyjne i obsługi
- wysoka jakość powierzchni
- ilość atmosfery idealnie dostosowana do potrzeb pieca
- układy praktycznie bezawaryjne
- przyjazne dla środowiska naturalnego

Hartowanie, nawęglanie:
Variocarb-therm: azot - metanol
Hydrocarb: wodór-propan
Variocarb-direct: azot-propan (węglowodory)

Korzyści:
- niskie koszty eksploatacji i obsługi
- ilość produkowanego gazu osłonowego idealnie dostosowana do potrzeb
- doskonała jakość obrabianych wyrobów
- szybkie formowanie atmosfery
- prosta kontrola procesu

Azotowanie, azotonawęglanie, węgloazotowanie:
VARIO-NITRO-CARB Plus

Korzyści:
- doskonała jakość wyrobów
- skrócenie czasu procesu
- precyzyjna kontrola atmosfery

Firma Messer dysponuje pełnym zapleczem aparatury kontrolno pomiarowej do badania atmosfer piecowych. Każdorazowo wdrożeniu danej aplikacji towarzyszy cykl prób mający na celu precyzyjne dobranie atmosfery do potrzeb Klienta.