Informujemy, że strona internetowa http://messergroup.com/pl/ korzysta z plików cookies oraz technologii pozwalających na dostosowanie treści strony do potrzeb i wygody naszych użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych technologii znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności”. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. W przypadku braku zgody, prosimy o zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej.
Widok zawartości stron

Oczyszczanie odcieków ze składowisk

Jednym z najważniejszych aspektów związanych z eksploatacją składowisk odpadów, tak komunalnych jak i przemysłowych jest utylizacja odcieków. Zaostrzające się wymogi jakościowe i prawne w zakresie zagospodarowania odcieków wymuszają dostosowanie składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska dnia dzisiejszego jak również przyszłości.

Niniejszym prezentujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów. Poniższy projekt to wspólna praca trzech firm: Mutag, Wedeco i Messer.

BIO I 
Odciek ze składowiska doprowadzany jest do pierwszego stopnia oczyszczania biologicznego (BIO I), który stanowi poziom denitryfikacji i nitryfikacji.
Poziom denitryfikacji – tutaj w warunkach beztlenowych większość azotu zostanie zredukowana do azotu elementarnego, przy wykorzystaniu łatwo rozkładalnej organiki jako źródła węgla dla mikroorganizmów.
Poziom nitryfikacji – następnie odcieki kierowane są do zbiornika nitryfikacji, w którym nastąpi znaczna redukcja ChzT.

Chemiczne utlenianie ozonem 
Tak oczyszczone odcieki kierowane są do poziomu chemicznego utleniania ozonem, podczas którego długołańcuchowe, i tym samym trudno degradowalne związki, ulegają rozbiciu na związki prostsze, które mogą być znów wykorzystane przez mikroorganizmy jako substrat. Powstały w procesie ozonowania tlen zostaje wykorzystany w procesie nitryfikacji. Wysokie stężenia ozonu, osiągalne tylko przy zasilaniu tlenem, są korzystne ze względu na niższe koszty aparatury i energii wymaganej do rozpuszczenia ozonu w wodzie oraz ze względu na szybszy przebieg reakcji.

BIO II
Odpływ z procesu utleniania zostaje doprowadzony do drugiego stopnia oczyszczania biologicznego (BIO II), w którym powstałe prostsze związki ulegają redukcji. Tak oczyszczone odcieki ze składowiska można zrzucać bezpośrednio do wód powierzchniowych nie naruszając naturalnych ekosystemów.