Usługi i serwis

Usługi i serwis

Doradztwo i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

SERWIS URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIOWYCH


Autoryzowany serwis urządzeń zaopatrzeniowych i instalacji to:

 • interwencja wykwalifikowanego technika przeszkolonego i upoważnionego do kontroli oraz konserwacji gazowych urządzeń przemysłowych
 • możliwość przezkolenia przedstawiciela klienta podczas wspólnie zaplanowanej interwencji
 • kontrola warunków pracy i bezpieczeństwa sprzętu zainstalowanego na terenie zakładu
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i/ lub wadliwych części, doradztwo oraz wycena kosztów planowanych prac
 • weryfikacja zgodności z regulacjami i normami dotyczącymi użytkowania urządzeń ciśnieniowych
 • porady i zalecenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorów procesów

 

SZKOLENIE: POZNAWANIE GAZÓW I BEZPIECZNE DZIAŁANIE


Dla Messer niezbędne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim interesariuszom, klientom, pracownikom, partnerom i usługodawcom podczas pracy z gazami.

Właśnie dlatego, oferujemy wszystkim naszym klientom szkolenia z zakresu bezpiecznego obchodzenia się gazami, aby zrozumieć ryzyko związane z tymi produktami, dowiedzieć się o najlepszych praktykach, a przede wszystkim obowiązujących środkach zapobiegawczych. W zależności od wymagań, wyodrebniono moduły tematyczne, dostosowane do różnych zastosowań gazów i obszarów działalności:

 • Gazy techniczne - postępowanie i bezpieczeństwo
 • Gazy techniczne - obchodzenie się, bezpieczeństwo i użytkowanie
 • Ciekły azot w zbiornikach przewoźnych - obsługa, bezpieczeństwo i użytkowanie
 • Gazy spożywcze - obchodzenie się, bezpieczeństwo i użytkowanie
 • Suchy lód - bezpieczeństwo produkcji, przeładunku i transportu
 • Analiza gazów i standardowych mieszanin - postępowanie, bezpieczeństwo i użytkowanie

Pobierz odpowiednią ulotkę bądź wypełnij formularz kontaktowy.

Reklamacje

Reklamacje

Szanowny Kliencie!


Jeśli stwierdzasz,  że zakupiony w firmie MESSER,  produkt nie spełnia Twoich oczekiwań (jest niezgodny z umową sprzedaży) możesz go zareklamować.


W tym celu proszę wypełnić załączony formularz reklamacyjny, utworzyć dwie kopie i przekazać je wraz z oryginałem oraz wadliwym produktem naszemu przewoźnikowi, do składu gazów technicznych lub bezpośrednio do zakładu Messer Polska. Rozpoczęcie procesu reklamacyjnego biegnie od momentu przekazania opakowania wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.


W przypadku reklamowania różnych produktów należy przyjąć zasadę 1 produkt = 1 formularz.

 

Messer w Polsce

Messer w Polsce

Contact every page

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.