Informujemy, że strona internetowa http://messergroup.com/pl/ korzysta z plików cookies oraz technologii pozwalających na dostosowanie treści strony do potrzeb i wygody naszych użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych technologii znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności”. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. W przypadku braku zgody, prosimy o zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej.
Widok zawartości stron

Przemysł chemiczny

Utlenianie oraz procesy wysokotemperaturowe

 • Procesy utleniania podczas syntezy produktów
  Wprowadzenie czystego tlenu w miejsce powietrza jako czynnika utleniającego
 • Kierowanie reakcjami silnie egzotermicznymi (np. związki metaloorganiczne) 
  Chłodzenie ciekłym azotem (metoda Cryocontrol®)
 • Odzysk siarki (przemiana siarkowodoru) 
  Proces Clausa (wzbogacenie tlenem, wprowadzanie tlenu, palnik tlenowy)
 • Rozpad termiczny odpadowego kwasu siarkowego   
  Wzbogacenie tlenem, wprowadzanie tlenu, palnik tlenowy w piecu szybowym lub obrotowym piecu bębnowym
 • Rozpad siarczanów metali      
  Wzbogacenie tlenem, ponaddźwiękowe wprowadzanie tlenu w piecach fluidyzacyjnych
 • Utlenianie pirytu lub blendy cynkowej w produkcji kwasu siarkowego 
  Wprowadzanie tlenu w piecach fluidyzacyjnych
 • Produkcja kwasu azotowego(V)
  Wzrost wydajności instalacji przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności 

Bezpieczeństwo pracy, naprawy

 • Bezpieczna obsługa cieczy i pyłów palnych oraz atmosfer wybuchowych                                             
  Prowadzenie procesu w atmosferze gazu obojętnego N2, CO2, to znaczy rozcieńczenie zawartości tlenu gazem obojętnym do wartości poniżej dolnej granicy zapłonu
 • Gaszenie za pomocą gazów     
  Zastosowanie urządzeń gazowych z dwutlenkiem węgla lub argonem
 • Bezpieczna eksploatacja rurociągów i zbiorników 
  Płukanie, czyszczenie, udrażnianie i przeprowadzanie prób ciśnieniowych przy użyciu azotu
 • Naprawy rurociągów do transportu cieczy 
  Docelowe zamrażanie zawartości rury (technologia Cryostop®)

Oczyszczanie, recycling, usuwanie odpadów

 • Oczyszczanie zużytego powietrza w zakładach, w których stosuje się rozpuszczalniki 
  Odzyskiwanie rozpuszczalników poprzez kondensowanie (metoda DuoCondex®)
 • Spalanie odpadów specjalnych  
  Iniekcja tlenu lub zastosowanie palnika tlenowego w piecach szybowych lub obrotowych piecach bębnowych
 • Regeneracja gumowanych zbiorników, usuwanie lepkich pozostałości    
  Rozkruszanie ciekłym azotem, a następnie usuwanie mechaniczne
 • Uzdatnianie wody technologicznej    
  Aerobowe oczyszczanie biologiczne, połączone z zastosowaniem ozonu
 • Oczyszczanie bardzo zanieczyszczonych ścieków
  Utlenianie niskociśnieniowe mokre przy użyciu tlenu