revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Wydawca treści

null Eloros Sp. z o.o.

Eloros Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów

tel.: +48 32 736 20 64
e-mail: eloros@eloros.pl

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach
pod numerem KRS 0000262517
NIP 525-23-72-100
Numer Rejestrowy BDO: 000041312
Wysokość kapitału zakładowego – 50.000,00 PLN

Zakład w Rybniku:
Eloros Sp. z o.o.
ul. Strefowa 22
44-207 Rybnik
tel.: +48 32 73 91 910

Inspektor ochrony danych: Kajetan Jordan
Kontakt: abi@messer.pl

Contact every page

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

PL_Form_GralContactForm

shopregister.error
Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.