revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Wydawca treści

null Misja przedsiębiorstwa

Misja przedsiębiorstwa

Messer jest największą na świecie prywatną, rodzinną firmą produkującą gazy techniczne, głównie na rynki Europy, Azji i obu Ameryk. Działamy w sposób zrównoważony, aby sprostać potrzebom klientów zgodnie z naszą zbiorową odpowiedzialnością za ludzi, postęp i środowisko.

Nasza droga

W 2004 r. w „Umowie z Dubrownika” opisana została nasza strategia korporacyjna, w tym wizja, misja i wartości, zgodnie z którymi od tego czasu działa Messer. Dziś możemy powiedzieć: na podstawie słów zawartych we wspomnianej umowie udało nam się stworzyć żywą kulturę korporacyjną. Jesteśmy winni naszym pracownikom podziękowanie za ten niezwykły rozwój. Dzięki ich ciężkiej pracy i lojalności możliwe było uwolnienie mocy ukrytej za wizją, misją i wartościami. Co więcej, wyłoniła się z nich główna zasada, która może napędzać nasz sukces, wykraczający daleko poza jednostki biznesowe i granice - jakiekolwiek by one nie były.
To jest Messer i to jest nasza droga. 

Nasza wizja 

Messer jest ważną grupą działającą w branży gazów przemysłowych na swoich kluczowych rynkach w Europie, Azji i Amerykach. Messer jest oraz pozostanie niezależną firmą rodzinną. Myślimy i działamy zdecydowanie w perspektywie długofalowej, a swoje dokonania oceniamy po tym, czy przynoszą trwały sukces. Współdziałamy ze swoimi partnerami i ze stowarzyszonymi firmami w dziedzinie technik łączenia i cięcia, systemów zasilania gazem a także precyzyjnego oprzyrządowania spełniamy wymagania naszych klientów w sposób fachowy, niezawodny i pełen innowacji. Właśnie dzięki temu jesteśmy pierwszym wyborem wśród klientów i pracowników.  

Nasza misja 

Jako zarządzana przez właścicieli firma rodzinna z bogatą tradycją skupiamy się na przyszłości, biorąc pod uwagę różne warunki panujące na naszych dotychczasowych rynkach. Korzystamy również z własnego doświadczenia i wiedzy, aby budować silną pozycję na nowych rynkach. Oferujemy klientom szeroką gamę gazów technicznych i medycznych oraz gazów spożywczych i specjalnych - od acetylenu po ksenon. Nasz asortyment uzupełniają najwyższej jakości usługi oraz najnowocześniejsze instalacje techniczne i urządzenia. Współpracujemy z klientami w najnowocześniejszych centrach technologicznych w celu opracowania technologii stosowania gazów w niemal każdym przemyśle, w produkcji żywności, medycynie, nauce i badaniach. Klienci na rynkach lokalnych wybierają nas jako swoich partnerów ze względu na elastyczność i bliskie relacje oraz skutecznych, oddanych pracowników.

Dzięki biznesowemu zmysłowi, dalekowzrocznemu myśleniu i ciągłemu doskonaleniu procesów tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów i zapewniamy wspólny sukces w długiej perspektywie. Stabilne finanse i uczciwie zyski gwarantują nam niezależność, a także wspomagają zrównoważony wzrost. 

Nasze wartości  

Nastawienie na klientów
Skupiamy się na indywidualnych wymogach naszych klientów oraz pomagamy im w poprawie ich konkurencyjności i wyników pracy. 


Nastawienie na pracowników
Rzetelnie szkolimy, rozwijamy i promujemy zmotywowanych oraz wydajnych pracowników. Oczekujemy, że nasi pracownicy będą pomysłowymi i odpowiedzialnymi członkami zespołu. 

Odpowiedzialne postępowanie
Naszą odpowiedzialność społeczną wobec pracowników i społeczeństwa traktujemy bardzo poważnie:
• bezpieczeństwo: dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz bezpieczną produkcję, obsługę i użytkowanie naszych produktów.
• zdrowie: wyznaczamy standardy pracy, które każdej osobie zapewniają dobry stan zdrowia i dobre samopoczucie.
• środowisko: jako członek szeroko pojmowanego społeczeństwa dbamy o ochronę środowiska. 


Odpowiedzialność korporacyjna
Poprzez odpowiedzialne zarządzanie zasobami i korzystanie z talentów naszych pracowników długofalowo zwiększamy wartość naszej firmy. 

Perfekcja 
Nasze działania opierają się na wiedzy technicznej, innowacyjności, elastyczności oraz umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. 


Wzajemne zaufanie i szacunek
Wierzymy, że współpraca opiera się na zaufaniu, uczciwości, przejrzystości, a także szczerej komunikacji. Szanujemy kulturę i przestrzegamy zwyczajów krajów, w których pracujemy.

Contact every page

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

PL_Form_GralContactForm

shopregister.error
Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.