Zmienna opłata energetyczna

Zmienna opłata energetyczna

Powody wprowadzenia zmiennej opłaty za energię

Począwszy od połowy ubiegłego roku mamy do czynienia z nienotowanymi do tej pory, bezprecedensowymi wzrostami cen energii elektrycznej. W czerwcu 2021 cena energii na TGE, po skokowym wzroście, wynosiła 353,56 zł/ MWh, a w czerwcu 2022 osiągnęła poziom 884,68 zł/MWh. Jest to wzrost rok do roku o 150,2%.

Ceny energii są publikowane pod niniejszym linkiem https://tge.pl

Specyfika branży gazów technicznych polega na tym, że to właśnie energia elektryczna jest głównym czynnikiem kosztotwórczym, a więc skokowe podwyżki tego medium w sposób bezpośredni przekładają się na konieczność ponoszenia wyższych nakładów  na wytworzenie poszczególnych produktów.

Z tego też powodu, z dniem 1.09.2022 wprowadzamy zmienną opłatę energetyczną (ZOE), która pozwoli nam na kontynuowanie partnerskiej współpracy, ekonomicznie uzasadnionej dla MP oraz akceptowalnej dla obu stron. Wysokość dopłaty będzie wyliczana co miesiąc w oparciu o indeks TGEBase w następujący sposób:

ZOE = (X - 662,40)*0,83 dla LOX/ LIN/ LAR

ZOE = (X - 662,40)*0,47 dla LCO2

Definicje:

ZOE - Zmienna Opłata Energetyczna 
X - Ostatnia dostępna średnia wycena indeksu TGEbase za poprzedni miesiąc
662,40 zł/MWh - średnia cena energii TGEbase za maj 2022
0,83 - współczynnik określający udział kosztów energii przy produkcji gazów ciekłych (LOX/LIN/LAR)
0,47 - współczynnik określający udział kosztów energii przy produkcji LCO2

Kwota zmiennej dopłaty za energię -> zł/tonę

Miesiąc wystawienia faktury

Średnia cena TGEBase w poprzednim miesiącu

LOX/LIN/LAR

LCO2

Cryolin

Lipiec 2022

884,68

184

104

Sierpień 2022

Wrzesień 2022