Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Menu nawigacyjne

Produkty | Messer Polska Sp. z o.o. - Messer Polska Sp. z o.o.

Karty charakterystyk

Karty charakterystyk

Szanowni Państwo,

dokument jakim jest karta charakterystyki umożliwia użytkownikowi danej substancji/mieszaniny zastosowanie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz ochroną środowiska. Karta charakterystyki informuje również użytkownika o potencjalnych zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją lub mieszaniną, jej magazynowania czy usuwania.

W tym katalogu zamieszczone są aktualne karty charakterystyk typowych gazów i ich mieszanin produkowanych lub dostarczanych przez Messer Polska. Jeżeli nie znaleźli Państwo karty dla interesującego produktu, prosimy o kontakt: karty.charakterystyki@messer.pl