Azot

Azot

Azot | jakość, właściwości i zastosowanie | systemy dostaw

AZOT - N2


Azot jest atomem o symbolu N, liczbie atomowej 7 i masie atomowej 14,0067 u. W naturze azot występuje, tworząc stabilny pierwiastek chemiczny. Został odkryty w XVIII wieku przez Daniela Rutherforda. W normalnej temperaturze otoczenia jest gazem, ale gdy zostanie schłodzony do temperatury 77,4° Kelvina, tj. -195,76° Celsjusza, staje się cieczą (azot skroplony). Azot jest niezbędnym elementem życia biologicznego na ziemi, znajduje się w białkach, DNA i organicznych składnikach fauny i flory. Jest gazem obojętnym i głównym składnikiem powietrza. Powietrze atmosferyczne składa się z 78% azotu, 20,8% tlenu i kilku innych gazów w tym szlachetnych (argonu, helu, neonu i ksenonu).

OZNACZENIE JAKOŚCI


Jakość gazu wyznacza liczba dziewiątek w nazwie. Liczby występujące po nazwie gazu: azot 5.0, azot 6.0, … lub jakikolwiek inne oznaczają jego jakość, gdzie pierwsza cyfra wskazuje liczbę dziewiątek a po kropce – ostatnią cyfrę w jakości np. azot 5.0 zatem w 99,999% czystym gazem. Pozostałe składniki są opisane w karcie charakterystyki gazu. Następnym bardzo ważnym aspektem jakości jest fakt, iż azot często stosowany w produktach spożywczych, więc pozostałe składniki nie mogą być toksyczne czy zapachowe. Azot (i jego mieszaniny) do zastosowań w branży spożywczej jest także opisywany „klasą żywności”, ponieważ procesy produkcyjne oraz łańcuch dostaw są zaprojektowane w taki sposób, aby jakość "klasy żywności" była gwarantowana aż do momentu użycia. W Messer, azot przeznaczony do celów spożywczych określamy nazwą handlową, tj. GOURMET N, przy czym GOURMET oznacza wysokiej jakości gazy spożywcze, a N to symbol azotu.

WŁAŚCIWOŚCI


Informacje o właściwościach gazu zawarto w karcie charakterystyki produktu, jak również dostępne są do pobrania w Apple Store lub Android Play.

ZASTOSOWANIE


Inertyzacja: azot jest wysoce obojętnym gazem i nie wchodzi w reakcje z innymi substancjami w normalnych temperaturach otoczenia. Obojętne właściwości azotu sprawiają, że jest doskonałym gazem nośnym, który można stosować w metodach pomiarowych, przechowywaniu żywności i na większą skalę w procesach metalurgicznych i chemicznych. Zwiększenie składu procentowego azotu w atmosferze zmniejsza naturalną zawartość tlenu oraz podnosi temperaturę wybuchu związków łatwopalnych. W ten sposób, jeśli zawartość tlenu zostanie zmniejszona o kilka procent i zastąpiona azotem można uniknąć zagrożenia pożarowego.

Mrożenie: gazowy azot przechodzi w ciekły azot po doprowadzeniu do niskiej temperatury (-195,76°C). Entalpia gromadzona podczas tego procesu jest wykorzystana do chłodzenia w ciekłym azocie, stosowana do szokowego zamrażania artykułów spożywczych (zachowują one swoją strukturę, smak i zapach, ponieważ ściany komórkowe nie ulegają uszkodzeniu), liofilizacji, kontrolowanego chłodzenia w procesach chemicznych i produkcji leków. Istnieje wiele innych niszowych zastosowań tej właściwości, tym bardziej że azot odparowuje i wraca do swojego naturalnego środowiska – powietrza, nie pozostawiając żadnych śladów. Innym, ciekawym zastosowaniem jest kuchnia molekularna, w której azot skroplony służy do tworzenia szczególnie atrakcyjnych potraw i unikalnych kombinacji.

Azot łączy się z tlenem tylko w bardzo wysokich temperaturach (silniki spalinowe i niektóre procesy spawania) i powstają tlenki azotu NO, NOx. W tym przypadku azot jest zastępowany przez jeszcze więcej gazów obojętnych, takich jak argon i hel.

Więcej szczegółowych informacji na temat zastosowań azotu dostępnych jest na naszej stronie korporacyjnej w języku angielskim, a także praktyczna wiedza o gazach i technologiach gazowych, która pomoże w rozwiązywaniu problemów w procesach produkcji (nazywamy to technologią aplikacji). Ponadto, wiadomości na temat projektów badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzanych testów.

AZOT SPRĘŻONY W BUTLACH I ZBIORNIKACH PRZEWOŹNYCH


Butle stalowe występują w różnych wielkościach i pełnione są gazem w różnych ciśnieniach. W zależności od rodzaju gazu w butli jej czasza ma odmienny kolor, który jest zgodny z normą europejską EN 1089-3. W przypadku azotu jest to kolor czarny. Przegląd rodzajów butli z gazem oraz ich kolorów można znaleźć tutaj. Butla z azotem o ciśnieniu 300 bar zawiera do 50% więcej gazu niż butla o ciśnieniu 200 bar. To najwyższe możliwe sprężenie stosowane obecnie w przemyśle.

Jak wszystkie opakowania ciśnieniowe na gazy, butle są odpowiednio przygotowywane i serwisowane przed pełnieniem, aby móc zagwarantować odpowiednią czystość gazu a przede wszystkim uniknąć narażenia naszych klientów lub pracowników na ewentualne ryzyko związane z ich użytkowaniem.

Ponieważ butle dostępne są w różnych wariantach, ważne jest, aby dopasować odpowiednie oprzyrządowanie. W ten sposób gaz można stosować pod różnym ciśnieniem i natężeniem przepływu. Za wyjątkiem butli 300 bar, nie występują różnice zależne od kraju wykorzystania.

AZOT SKROPLONY W ZBIORNIKACH KRIOGENICZNYCH


W celu zapewnienia niskiej temperatury skroplonego azotu, musi on być przechowywany w izolowanych pojemnikach termicznych. Można zakupić bądź wydzierżawić pojemniki kriogeniczne (dewar lub przenośny pojemnik na ciecz (PLC), zbiornik przewoźny). Ze względu na ekstremalnie niskie temperatury należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim zaleca się użytkowanie specjalnych rękawic ochronnych.

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.

Wydawca treści