Argon

Argon

Argon – jakość, właściwości i zastosowanie – systemy dostaw

ARGON czyli Ar


Argon jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Ar, liczbie atomowej 18 oraz masie atomowej 39,948 u. Odkryty w XIX wieku przez Sir Rayleigha i Sir Williama Ramsaya. Jest to bezbarwny, niepalny i nietoksyczny gaz szlachetny, cięższy od powietrza. W atmosferze ziemskiej argon występuje w ilości 0,934% objętości. Najważniejszą właściwością chemiczną argonu jest jego obojętność, ale również widoczna linia widmowa atomu argonu w plazmie umożliwia zastosowanie argonu w oświetleniu.

OZNACZENIE JAKOŚCI


Jakość gazu wyznacza liczba dziewiątek w nazwie. Liczby występujące po nazwie gazu: Argon 4.6, Argon 5.0, Argon 4.8, oznaczają jego jakość, gdzie pierwsza cyfra wskazuje liczbę dziewiątek a po kropce – ostatnią cyfrę w jakości np. Argon 4.6 jest zatem w 99,996% czystym gazem. Pozostałe składniki są określone w karcie charakterystyki gazu.

WŁAŚCIWOŚCI


Informacje o właściwościach gazu zawarto w karcie charakterystyki produktu, jak również dostępne są do pobrania w Apple Store lub Android Play.

ZASTOSOWANIE


Spawanie: dzięki braku skłonności do tworzenia wiązań z innymi gazami argon jest idealnym gazem osłonowym stosowanym w spawalnictwie, nawet w bardzo wysokich temperaturach łuku plazmowego, co często ma miejsce w przypadku specjalnych metod spajania. Nawet w bardzo wysokich temperaturach i w przeciwieństwie do azotu, argon pozostaje obojętny i nie tworzy związków z tlenem. Argon jest doskonałym gazem zarówno do spawania MIG, jak i TIG dla spawania materiałów nieżelaznych. W przypadku spawania stali węglowych i stopowych, metodą MAG, stosując odpowiednią mieszaninę gazów, poprzez dodanie do Argonu składników gazów aktywnych (CO2, O2, H2) i nieaktywnych (He, N2), można stworzyć najlepsze warunki do prowadzenia procesu spawania dla konkretnych materiałów, rodzajów złącza, pozycji oraz warunków.

Spawanie laserowe, a także techniki drukowania 3D z metalu stały się ważnymi obszarami zastosowań argonu.

Ochrona przeciwpożarowa: argon stosowany jako środek gaśniczy w obszarach, w których nie można użyć CO2, wody bądź piany.

Analityka: argon jest wykorzystywany jako gaz nośny w chromatografii.

Izolacja: argon można również znaleźć w szybach zespolonych ze względu na dobre właściwości izolacyjne i dźwiękochłonne.

Żywność: argon służy jako ochrona przed utlenianiem podczas produkcji win gatunkowych czy tłoczenia oliwy z oliwek.

Medycyna: argon jest stosowany jako gaz laserowy do zastosowań medycznych, takich jak chirurgia oka, usuwanie żył i usuwanie tatuaży.

Więcej szczegółowych informacji na temat zastosowań argonu dostępnych jest na naszej stronie korporacyjnej w języku angielskim, a także praktyczna wiedza o gazach i technologiach gazowych, która pomoże w rozwiązywaniu problemów w procesach produkcji (nazywamy to technologią aplikacji). Ponadto, wiadomości na temat projektów badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzanych testów.

ARGON SPRĘŻONY W BUTLACH


Butle stalowe występują w różnych wielkościach i pełnione są gazem w różnych ciśnieniach. W zależności od rodzaju gazu w butli jej czasza ma odmienny kolor, który jest zgodny z normą europejską EN 1089-3. W przypadku argonu jest to kolor zielony. Przegląd rodzajów butli z gazem oraz ich kolorów można znaleźć tutaj.

Argon pod wysokim ciśnieniem odbiega od prawa doskonałego gazu. Na przykład butla z gazem o ciśnieniu 200 bar zawiera o 7% więcej gazu niż wymaga tego prawo gazu doskonałego. Butla z argonem o ciśnieniu 300 bar zawiera do 50% więcej gazu niż butla o ciśnieniu 200 bar. To najwyższe możliwe sprężenie. Messer oferuje argon w butlach o ciśnieniu 200 i 300 bar.

Jak wszystkie opakowania ciśnieniowe na gazy, butle są odpowiednio przygotowywane i serwisowane przed pełnieniem, aby móc zagwarantować odpowiednią czystość gazu a przede wszystkim uniknąć narażenia naszych klientów lub pracowników na ewentualne ryzyko związane z ich użytkowaniem.

Ponieważ butle dostępne są w różnych wariantach, ważne jest, aby dopasować odpowiednie oprzyrządowanie. W ten sposób gaz można stosować pod różnym ciśnieniem i natężeniem przepływu. Za wyjątkiem butli 300 bar, nie występują różnice zależne od kraju wykorzystania.

ARGON SKROPLONY W ZIORNIKACH KRIOGENICZNYCH


Oferujemy również argon w postaci skroplonej dla klientów o większym zapotrzebowaniu na gaz. Do wyboru jest szeroka gama zbiorników magazynowych o różnych pojemnościach.

W celu zapewnienia niskiej temperatury skroplonego argonu, musi on być przechowywany w pojemnikach kriogenicznych. Można zakupić bądź wydzierżawić pojemniki kriogeniczne (dewar lub przenośny pojemnik na ciecz (PLC), zbiornik kriogeniczny lub mini-luz). Ze względu na ekstremalnie niskie temperatury należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim zaleca się użytkowanie specjalnych rękawic ochronnych.

Punkty sprzedaży gazów

Artykuły

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.

Przeczytaj też