Argon

Argon

Argon – jakość, właściwości i zastosowanie – systemy dostaw

ARGON czyli Ar


Argon jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Ar, liczbie atomowej 18 oraz masie atomowej 39,948 u. Odkryty w XIX wieku przez Sir Rayleigha i Sir Williama Ramsaya. Jest to bezbarwny, niepalny i nietoksyczny gaz szlachetny, cięższy od powietrza. W atmosferze ziemskiej argon występuje w ilości 0,934% objętości. Najważniejszą właściwością chemiczną argonu jest jego obojętność, ale również widoczna linia widmowa atomu argonu w plazmie umożliwia zastosowanie argonu w oświetleniu.

OZNACZENIE JAKOŚCI


Jakość gazu wyznacza liczba dziewiątek w nazwie. Liczby występujące po nazwie gazu: Argon 4.6, Argon 5.0, Argon 4.8, oznaczają jego jakość, gdzie pierwsza cyfra wskazuje liczbę dziewiątek a po kropce – ostatnią cyfrę w jakości np. Argon 4.6 jest zatem w 99,996% czystym gazem. Pozostałe składniki są określone w karcie charakterystyki gazu.

WŁAŚCIWOŚCI


Informacje o właściwościach gazu zawarto w karcie charakterystyki produktu, jak również dostępne są do pobrania w Apple Store lub Android Play.

ZASTOSOWANIE


Spawanie: dzięki braku skłonności do tworzenia wiązań z innymi gazami argon jest idealnym gazem osłonowym stosowanym w spawalnictwie, nawet w bardzo wysokich temperaturach łuku plazmowego, co często ma miejsce w przypadku specjalnych metod spajania. Nawet w bardzo wysokich temperaturach i w przeciwieństwie do azotu, argon pozostaje obojętny i nie tworzy związków z tlenem. Argon jest doskonałym gazem zarówno do spawania MIG, jak i TIG dla spawania materiałów nieżelaznych. W przypadku spawania stali węglowych i stopowych, metodą MAG, stosując odpowiednią mieszaninę gazów, poprzez dodanie do Argonu składników gazów aktywnych (CO2, O2, H2) i nieaktywnych (He, N2), można stworzyć najlepsze warunki do prowadzenia procesu spawania dla konkretnych materiałów, rodzajów złącza, pozycji oraz warunków.

Spawanie laserowe, a także techniki drukowania 3D z metalu stały się ważnymi obszarami zastosowań argonu.

Ochrona przeciwpożarowa: argon stosowany jako środek gaśniczy w obszarach, w których nie można użyć CO2, wody bądź piany.

Analityka: argon jest wykorzystywany jako gaz nośny w chromatografii.

Izolacja: argon można również znaleźć w szybach zespolonych ze względu na dobre właściwości izolacyjne i dźwiękochłonne.

Żywność: argon służy jako ochrona przed utlenianiem podczas produkcji win gatunkowych czy tłoczenia oliwy z oliwek.

Medycyna: argon jest stosowany jako gaz laserowy do zastosowań medycznych, takich jak chirurgia oka, usuwanie żył i usuwanie tatuaży.

Więcej szczegółowych informacji na temat zastosowań argonu dostępnych jest na naszej stronie korporacyjnej w języku angielskim, a także praktyczna wiedza o gazach i technologiach gazowych, która pomoże w rozwiązywaniu problemów w procesach produkcji (nazywamy to technologią aplikacji). Ponadto, wiadomości na temat projektów badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzanych testów.

ARGON SPRĘŻONY W BUTLACH


Butle stalowe występują w różnych wielkościach i pełnione są gazem w różnych ciśnieniach. W zależności od rodzaju gazu w butli jej czasza ma odmienny kolor, który jest zgodny z normą europejską EN 1089-3. W przypadku argonu jest to kolor zielony. Przegląd rodzajów butli z gazem oraz ich kolorów można znaleźć tutaj.

Argon pod wysokim ciśnieniem odbiega od prawa doskonałego gazu. Na przykład butla z gazem o ciśnieniu 200 bar zawiera o 7% więcej gazu niż wymaga tego prawo gazu doskonałego. Butla z argonem o ciśnieniu 300 bar zawiera do 50% więcej gazu niż butla o ciśnieniu 200 bar. To najwyższe możliwe sprężenie. Messer oferuje argon w butlach o ciśnieniu 200 i 300 bar.

Jak wszystkie opakowania ciśnieniowe na gazy, butle są odpowiednio przygotowywane i serwisowane przed pełnieniem, aby móc zagwarantować odpowiednią czystość gazu a przede wszystkim uniknąć narażenia naszych klientów lub pracowników na ewentualne ryzyko związane z ich użytkowaniem.

Ponieważ butle dostępne są w różnych wariantach, ważne jest, aby dopasować odpowiednie oprzyrządowanie. W ten sposób gaz można stosować pod różnym ciśnieniem i natężeniem przepływu. Za wyjątkiem butli 300 bar, nie występują różnice zależne od kraju wykorzystania.

ARGON SKROPLONY W ZIORNIKACH KRIOGENICZNYCH


Oferujemy również argon w postaci skroplonej dla klientów o większym zapotrzebowaniu na gaz. Do wyboru jest szeroka gama zbiorników magazynowych o różnych pojemnościach.

W celu zapewnienia niskiej temperatury skroplonego argonu, musi on być przechowywany w pojemnikach kriogenicznych. Można zakupić bądź wydzierżawić pojemniki kriogeniczne (dewar lub przenośny pojemnik na ciecz (PLC), zbiornik kriogeniczny lub mini-luz). Ze względu na ekstremalnie niskie temperatury należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim zaleca się użytkowanie specjalnych rękawic ochronnych.

Artykuły

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży gazów

Wyszukiwarka Składów gazów

Wydawca treści

Contact every page

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.