Kontakt w sytuacjach awaryjnych

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

Numery alarmowe

NUMERY ALARMOWE

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, poniżej znajdują się numery awaryjne. W przypadku wszystkich połączeń alarmowych, należy podać informacje o miejscu i czasie zdarzenia, osobie kontaktowej oraz zakresie zdarzenia.

 

TELEFONY BEZPOŚREDNIE

 

Telefon awaryjny działu technicznego 

+48 606 111 111

 

Telefon awaryjny działu transportu

Gazy skroplone w cysternach:

+48 602 427 615

Gazy w butlach/ wiązkach:

+48 698 648 279