Breadcrumb

Gazy techniczne

Gazy techniczne

Szeroka gama produktów dla Twojego biznesu

Bogactwo wyboru gazów technicznych

Od acetylenu do ksenonu… Messer oferuje Państwu dużo więcej niż tylko gazy techniczne. Nasze know-how w zakresie technologii zastosowań jest równocześnie szerokie, jak i specjalistyczne. Tym samym jest kluczem do optymalizacji procesów produkcyjnych w aspekcie zarówno jakościowym, ekonomicznym i innowacyjnym.

Nasi klienci zyskują wartość dodaną, bez względu na to, czy reprezentują przemysł motoryzacyjny, spożywczy, chemiczny, petrochemiczy, metalurgiczny, elektroniczny, ochrony środowiska, medycynę bądź spawalnictwo.

Procesy cięcia i spawania

Osłonowe gazy spawalnicze dostępne są pod nazwami handlowymi: Aluline, Inoxline oraz Ferroline, zharmonizowane w ramach wszystkich spółek grupy Messer, które ułatwiąją naszym klientom dobór właściwych - do danej technologii - produktów.

Gazy palne: acetylen i wodór

Acetylen jest gazem palnym o dużej efektywności, z możliwością bardzo wielu zastosowań - prawdziwy „omnibus” w zakresie technik gazowo-tlenowych. W procesach spawania, cięcia, oczyszczania płomieniowego, natrysku i prostowania płomieniowego oraz żłobienia gazowego - acetylen jest zawsze właściwym wyborem.

W sposób tradycyjny acetylen jest wytwarzany w reakcji chemicznej karbidu z wodą. Firma Messer dostarcza jednak w Europie także acetylen pozyskiwany z procesów petrochemicznych. Również inne gazy palne są produktami pochodzącymi z procesów w sektorze petrochemicznym.

Wodór jest najlżejszym z wszystkich gazów. Najważniejszymi procesami wytwarzania wodoru są katalityczne procesy reformingowe (steam-reforming) oraz elektroliza roztworów chlorku potasowego. Ponad dwie trzecie światowej produkcji wodoru przepływa do sektora chemicznego, gdzie większa jego cześć wykorzystywana jest do syntezy amoniaku i metanolu. Wodór jest stosowany w wielu zastosowaniach przemysłowych ze względu na jego typowe właściwości fizyczne i chemiczne - jako gaz palny dla specjalnych zastosowań, jako gaz ochronny w obróbce cieplnej, w technologii środków żywności i w przemyśle elektronicznym. Niedawno wodór był również postrzegany jako nośnik alternatywnej energii. Ale wodór jest również stosowany w określonych zastosowaniach w przemyśle metalowym i laboratoriach. Z uwagi na dużą przewodność cieplną, wodór stosowany jest również jako gaz chłodzący, np. dla generatorów prądu.

Gazy atmosferyczne: azot, tlen i argon

Udział azotu w powietrzu, którym oddychamy, wynosi 78% objętości. W temperaturze otoczenia azot jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i neutralnym smakowo. Nie jest toksyczny, a dla zastosowań w niskich temperaturach jest chemicznie obojętny, to znaczy skrajnie pasywny w reakcjach chemicznych. Azot jest niepalny i może stłumić procesy spalania. Ponadto, przy wysokich koncentracjach działa dusząco, ponieważ wypiera tlen potrzebny do oddychania. Przy ciśnieniu atmosferycznym azot przechodzi w stan cekły w temperaturze minus 196oC.

Natomiast tlen stanowi 21% skłądu powietrza atmosferycznego. W temperaturze minus 183 oC tlen staje się cieczą, a w temperaturze minus 218,9 oC ciałem stałym. Ciekły tlen przy ciśnieniu atmosferycznym zajmuje tylko 854 części swojej objętości w postaci gazowej. Dlatego transportuje się i magazynuje duże ilości tlenu w postaci ciekłej w niskiej temperaturze.Najważniejszą własnością tlenu jest jego reaktywność. Istnieje tylko niewiele pierwiastków, z którymi tlen nie tworzy wiązań atomowych. Procesy oksydacyjne i spalania przebiegają w atmosferze wzbogaconej w tlen znacznie szybciej niż w powietrzu. Z uwagi na tę własność, tlen jest niezbędny dla dużej ilości zastosowań przemysłowych. Tlen jest niezbędny dla metabolizmu wielu organizmów, a w wodzie jest bardzo dobrze rozpuszczalny. Dlatego stosuje się go w licznych zastosowaniach w procesach uzdatniania wody i ochronie środowiska.

Argon jest bezbarwnym i pozbawionym zapachu gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą własnością argonu jest jego obojętność chemiczna. Własność ta czyni argon idealnym gazem ochronnym, nawet w temperaturach występujących w metalurgii czy przy spawaniu łukowym. Argon przy wysokich ciśnieniach wykazuje zachowanie odbiegające w rzeczywistości od prawa gazu doskonałego. Skutkuje to między innymi tym, że butla gazu przy ciśnieniu 200 bar zawiera ok. 7% argonu więcej, niż można by oczekiwać, biorąc za podstawę prawo gazu doskonałego. Argon nie jest toksyczny, jednak podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ponadto, ponieważ argon jest cięższy od powietrza, może gromadzić się przy podłożu, przede wszystkim w zagłębieniach terenu.

Szlachetny jak hel

Hel, obok wodoru, jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem występującym we wszechświecie. Jednak w atmosferze ziemskiej hel prawie nie występuje. Dlatego obecnie całe zapotrzebowanie pozyskuje się z źródeł gazu ziemnego, które zawierają hel. Zapotrzebowanie światowe pokrywają bogate złoża w Stanach Zjednoczonych, Afryce północnej, Rosji i Bliskim Wschodzie.

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla występuje w ograniczonej ilości w naszej atmosferze (0,03%). Jest to chemiczna cząsteczka utworzona przez atom węgla i dwa atomy tlenu, powszechnie znane jako: CO2. Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem bezbarwnym, niepalnym, pozbawionym zapachu i lekko kwaśnym smaku. Dwutlenek węgla w połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy (H2CO3). Szczególne własności dwutlenku węgla, na przykład jego reaktywność czy rozpuszczalność w wodzie, awansują CO2 na idealnego pomocnika w licznych dziedzinach naszego życia codziennego oraz w ochronie środowiska.

Punkty sprzedaży gazów

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

shopregister.error

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.

Oferta gazów technicznych