Breadcrumb

Osłonowe gazy spawalnicze

Osłonowe gazy spawalnicze

Metody spawania i doradztwo

Osłonowe gazy spawalnicze dostępne są pod nazwami handlowymi: Aluline, Inoxline oraz Ferroline, zharmonizowane w ramach wszystkich spółek grupy Messer, które ułatwiąją naszym klientom dobór właściwych, do danej technologii, produktów.


GAZY OSŁONOWE DO SPAWANIA METODĄ TIG I MIG

Do spawania metodą TIG i MIG Messer poleca argon oraz hel o wysokich stopniach czystości, jak również mieszanki argon-hel, argon-wodór, argon-azot i argon-azot-hel pod nazwami Inoxline oraz Aluline.

GAZY OSŁONOWE DO SPAWANIA METODĄ MAG

Z powodu dużego znaczenia spawania metodą MAG M firma Messer opracowała szeroką gamę mieszanek dla tej metody. Są to produkty dostępne pod nazwami Ferroline oraz Inoxline. Jako gaz osłonowy do spawania metodą MAG C Messer dostarcza również dwutlenek węgla (CO2).

GAZY OSŁONOWE PRZETOPU GRANI

Do osłony przetopu grani podczas procesu spawania Messer dostarcza tzw. gazy formujące. W skład mieszanki wchodzi azot i wodór o różnych proporcjach.

ARGON, ARGON - WODÓR I HEL DLA METOD TIG, MIG I WP

Messer dostarcza również gazy osłonowe o wymaganej jakości metody TIG, MIG i WP. Są to: argon 4.8, hel 4.6, jak również mieszanki Inoxline oraz Aluline.

Spawanie metodą TIG odznacza się bardzo wysoką jakością otrzymywanych spoin. Ma również zastosowanie w trudnych warunkach spawania, jak np. spawanie grani, spawanie w pozycjach przymusowych.
Spawanie metodą MIG jest szczególnie ekonomiczne dzięki wysokiej wydajności elektrody.

Mieszanka argonu i helu jako gaz osłonowy stosowana jest z powodzeniem do spawania konstrukcji z materiałów odpornych na korozję lub łatwo przewodzących ciepło. Z kolei jako mieszanka spawalnicza do aluminium metodą MIG powoduje że spoiny są bez porów i mają odpowiednie wtopienie. Również przy spawaniu metodą TIG i MIG miedzi, miedzianych stopów CuNiFe odpornych na wodę morską oraz stopów niklowych, dodanie helu do bazy argonu powiększa wzrost wydajności spawania i jednocześnie polepsza jego wyniki.

Download Files Portlet

Katalogi spawalnicze

Download selection

Download Files Portlet

Znajdź odpowiedni gaz spawalniczy za pomocą kilku kliknięć

Schematy spawalnicze

Schematy spawalnicze

Techniki zastosowań

Techniki zastosowań

Efektywność i wydajność produkcji oraz ochrona środowiska dzięki gazom, wiedzy specjalistycznej i know-how, - badania, rozwój i przeprowadzanie prób w zakładzie klienta

Punkty sprzedaży gazów

Składy - punkty sprzedaży gazów

Wyszukiwarka Składów z gazami

Wydawca treści

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.