LIN Serwis

LIN Serwis

Dostawy mniejszych ilości azotu skroplonego – instalacje – zastosowanie i doradztwo - bezpieczeństwo

AZOT CIEKŁY SERWIS (LIN SERWIS)

Azot skroplony znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jak również w medycynie. W przypadku średnich zużyć, czy realizacji pilnych dostaw, wykorzystuje się zbiorniki przewoźne. Dzięki usłudze LIN Serwis dostarczamy gaz w pożądanej ilości oraz zapewniamy odpowiednie pojemniki, osprzęt, konserwację, a także przeszkolenie personelu w zakresie bezpieczeństwa.

ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE

Azot skroplony jest wykorzystywany w wielu procesach przemysłowych, miedzy innymi do mrożenia gruntów podczas prac budowlanych, połączeń skurczowych części metalowych, obróbki niskotemperaturowej metali, do procesu wyciskania kształtowników z metali lekkich, do zamrażania szokowego produktów, do kriomielenia i krioseparacji różnych substancji i materiałów, w tym tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE - KRIOTERAPIA I LABORATORIACH

Ciekły azot jest stosowany w laboratoriach i instytutach jako czynnik chłodniczy, przyjazny dla środowiska, do długotrwałej konserwacji materiałów medycznych i biologicznych, a także do rozpylania i zamrażania kontaktowego w krioterapii.

ZBIORNIKI DEWARA DO PRZECHOWYWANIA AZOTU SKROPLONEGO

Zbiornik Dewara to otwarte, bezciśnieniowe naczynie do przechowywania cieczy kriogenicznych takich jak azot skroplony.

POJEMNIKI KRYOGENICZNE NA AZOT SKROPLONY

Pojemniki z cieczą kriogeniczną, zwane również przenośnymi, to dwuścienne zbiorniki próżniowe z wielowarstwową izolacją w przestrzeni pierścieniowej. Zostały zaprojektowane do niezawodnego i ekonomicznego transportu oraz przechowywania gazów skroplonych w temperaturach kriogenicznych.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA AZOTU SKROPLONEGO

Azot skroplony jest cieczą kriogeniczną, z którą należy obchodzić się szczególnie ostrożnie, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa. Messer nie tylko dobierze odpowiednie urządzenia, które zapewnią bezpieczeństwo stosowania, ale także przeprowadzi szkolenie personelu w tym zakresie.

Hardware

Messer w Polsce

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.