Breadcrumb

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla – jakość, właściwości i zastosowanie – suchy lód - systemy dostaw

DWUTLENEK WĘGLA - CO2


Dwutlenek węgla, ditlenek węgla czy CO2 jest nieorganicznym związkiem chemicznym węgla z tlenem. W przyrodzie powstaje podczas procesów spalania i utleniania. Dwutlenek węgla został odkryty w XVIII wieku przez Jana Baptistę z Helmont z Brukseli. Występuje w powietrzu na poziomie 415 ppm (części na milion, dane z 2019 r.). Ten niewielki poziom dwutlenku węgla gwarantuje, że ziemia może utrzymać swoją zawartość ciepła jednak ustalenie akceptowalnego jego poziomu i określenie środków, które należy podjąć w celu ograniczenia stężenia dwutlenku węgla, to trwająca obecnie zażyła debata dotycząca zmian klimatycznych.

OZNACZENIE JAKOŚCI


Jakość gazu wyznacza liczba dziewiątek w nazwie. Liczby występujące po nazwie gazu: dwutlenek węgla 2.5, … lub jakikolwiek inne oznaczają jego jakość, gdzie pierwsza cyfra wskazuje liczbę dziewiątek a po kropce – ostatnią cyfrę w jakości np. dwutlenek węgla 4.0 zatem w 99,99% czystym gazem. Pozostałe składniki są opisane w karcie charakterystyki gazu. Następnym bardzo ważnym aspektem jakości jest fakt, iż dwutlenek węgla często stosowany w produktach spożywczych, więc pozostałe składniki nie mogą być toksyczne czy zapachowe. Dwutlenek węgla do zastosowań w branży spożywczej jest także opisywany „klasą żywności”, ponieważ procesy produkcyjne oraz łańcuch dostaw są zaprojektowane w taki sposób, aby jakość "klasy żywności" była gwarantowana, aż do momentu użycia. W Messer, dwutlenek węgla przeznaczony do celów spożywczych określamy nazwą handlową, tj. GOURMET C, przy czym GOURMET oznacza wysokiej jakości gazy spożywcze, a C to symbol dwutlenku węgla.

WŁAŚCIWOŚCI


Informacje o właściwościach gazu zawarto w karcie charakterystyki produktu, jak również dostępne są do pobrania w Apple Store lub Android Play.

ZASTOSOWANIE


Inertyzacja: dwutlenek węgla ma tę zaletę, że nie reaguje z innymi substancjami w niższych temperaturach. Zastąpienie dwutlenkiem węgla tlenu w powietrzu zmniejsza skłonność do zapłonu czy utlenienia danej substancji w środowisku. Wykorzystując to zjawisko w bardzo prosty sposób można zmniejszyć stopień zagrożenia pożarowego, jeśli zawartość tlenu zostanie zmniejszona nawet o kilka procent.

Dwutlenek węgla ma zastosowanie przy przechowywaniu artykułów spożywczych a na większą skalę w procesach metalurgicznych i chemicznych.

Spawanie i obróbka metali: w wyższych temperaturach (patrz równowaga Boudoira) CO2 tworzy CO (tlenek węgla), składnik, który może reagować z powierzchnią metalu dlatego znalazło to zastosowane w obróbce i produkcji metalu. C w CO osiada na powierzchni metalu, dyfundując w głąb i w ten sposób wpływa na zmianę właściwości powierzchni metalu. Szeroko wykorzystuje się ten efekt również w spawalnictwie i obróbce metali (a także w chemii).

Suchy lód: pod ciśnieniem atmosferycznym dwutlenek węgla występuje w postaci skroplonej. Poprzez rozprężenie ciekłego dwutlenku węgla otrzymujemy dwutlenek węgla w postaci stałej płatków śniegu CO2. Poddanie go obciążeniu pozwala otrzymać suchy lód - zestalony dwutlenek węgla. Suchy lód stosuje się w transporcie produktów spożywczych szybko psujących się i gastronomii. Natomiast drobny granulat suchego lodu, niekiedy z różnymi dodatkami wykorzystywany jest do czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń, turbin, transformatorów oraz elewacji budynków.


Mrożenie: gazowy dwutlenek węgla przechowywany pod ciśnieniem w butli zachowuje płynną postać. Ciecz w butli z gazem może być stosowana jako gaz lub jako ciecz. Gdy dwutlenek węgla wydostaje się z butli w postaci płynnej, natychmiast zamienia się w śnieg CO2. Zdolność tę można wykorzystać do zamrażania szokowego oraz chłodzenia artykułów spożywczych, kontrolowanego chłodzenia procesów chemicznych czy przy produkcji leków. Istnieje wiele innych zastosowań tego czynnika chłodniczego. Wynika to z tego, że suchy lód sublimując wraca do swojego naturalnego środowiska – powietrza, nie pozostawiając żadnych śladów. Służy do obkurczania rur miedzianych i metalowych w instalacjach sanitarnych, a nawet do zamrażania wody w rurach. W ten sposób można naprawiać lub modernizować instalację grzewczą bez spuszczania wody z rur.

WYTWARZANIE SUCHEGO LODU Z CO2


Aby zachować postać skroploną dwutlenku węgla, butle mogą być wyposażone w „rurką wgłębną”. W tym przypadku ciecz jest wypychana przez rurkę, która biegnie aż do dna butli. Następnie skroplony CO2 zmienia postać skupienia w stały, czyli suchy lód. Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa związane z zimnem suchego lodu i uwalnianym ciśnieniem.

ZASTOSOWANIE SUCHEGO LODU


Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowań suchego lodu oraz jego zakupu, odsyłamy do zakładki na tej stronie.

CO2 W BUTLACH


Butle stalowe występują w różnych wielkościach i pełnione są gazem w różnych ciśnieniach. W zależności od rodzaju gazu w butli jej czasza ma odmienny kolor, który jest zgodny z normą europejską EN 1089-3. W przypadku dwutlenku węgla jest to kolor szary. Przegląd rodzajów butli z gazem oraz ich kolorów można znaleźć tutaj.

Ciśnienie w butli z dwutlenkiem węgla wytworzone jest przez naturalną równowagę pomiędzy cieczą w butli a otoczeniem: ciśnienie utrzymuje ciecz na dnie butli, a gaz uwalniany jest po otwarciu zaworu butli. W przypadku uwolnienia zbyt dużej ilości gazu z butli, jego ciśnienie spada, ponieważ ciecz nie może wystarczająco szybko odparowywać. Dlatego niektóre butle CO2 wyposażone są dodatkowo w element grzewczy.

Jak wszystkie opakowania ciśnieniowe na gazy, butle są odpowiednio przygotowywane i serwisowane przed pełnieniem, aby móc zagwarantować odpowiednią czystość gazu a przede wszystkim uniknąć

narażenia naszych klientów lub pracowników na ewentualne ryzyko związane z ich użytkowaniem. Butle dwutlenkowe muszą pozostać suche wewnątrz, w przeciwnym razie rdzewieją, dlatego są testowane co 5 lat, zamiast zalecanego okresu 10 lat.

SKROPLONY DWUTLENEK WĘGLA W ZIORNIKACH KRIOGENICZNYCH


Oferujemy również dwutlenek węgla w postaci skroplonej dla klientów o większym zapotrzebowaniu na gaz. Do wyboru jest szeroka gama zbiorników magazynowych o różnych pojemnościach.

W celu zapewnienia niskiej temperatury skroplonego dwutlenku węgla, musi on być przechowywany w pojemnikach kriogenicznych. Można zakupić bądź wydzierżawić pojemniki kriogeniczne (dewar lub przenośny pojemnik na ciecz (PLC), zbiornik kriogeniczny lub mini-luz). Ze względu na ekstremalnie niskie temperatury należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim zaleca się użytkowanie specjalnych rękawic ochronnych.

Punkty sprzedaży gazów

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.

Powiązane kategorie

Przejdź do: Zastosowania dwutlenku węgla