Breadcrumb

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla – jakość, właściwości i zastosowanie – suchy lód - systemy dostaw

DWUTLENEK WĘGLA - CO2


Dwutlenek węgla, ditlenek węgla czy CO2 jest nieorganicznym związkiem chemicznym węgla z tlenem. W przyrodzie powstaje podczas procesów spalania i utleniania. Dwutlenek węgla został odkryty w XVIII wieku przez Jana Baptistę z Helmont z Brukseli. Występuje w powietrzu na poziomie 415 ppm (części na milion, dane z 2019 r.). Ten niewielki poziom dwutlenku węgla gwarantuje, że ziemia może utrzymać swoją zawartość ciepła jednak ustalenie akceptowalnego jego poziomu i określenie środków, które należy podjąć w celu ograniczenia stężenia dwutlenku węgla, to trwająca obecnie zażyła debata dotycząca zmian klimatycznych.

OZNACZENIE JAKOŚCI


Jakość gazu wyznacza liczba dziewiątek w nazwie. Liczby występujące po nazwie gazu: dwutlenek węgla 2.5, … lub jakikolwiek inne oznaczają jego jakość, gdzie pierwsza cyfra wskazuje liczbę dziewiątek a po kropce – ostatnią cyfrę w jakości np. dwutlenek węgla 4.0 zatem w 99,99% czystym gazem. Pozostałe składniki są opisane w karcie charakterystyki gazu. Następnym bardzo ważnym aspektem jakości jest fakt, iż dwutlenek węgla często stosowany w produktach spożywczych, więc pozostałe składniki nie mogą być toksyczne czy zapachowe. Dwutlenek węgla do zastosowań w branży spożywczej jest także opisywany „klasą żywności”, ponieważ procesy produkcyjne oraz łańcuch dostaw są zaprojektowane w taki sposób, aby jakość "klasy żywności" była gwarantowana, aż do momentu użycia. W Messer, dwutlenek węgla przeznaczony do celów spożywczych określamy nazwą handlową, tj. GOURMET C, przy czym GOURMET oznacza wysokiej jakości gazy spożywcze, a C to symbol dwutlenku węgla.

WŁAŚCIWOŚCI


Informacje o właściwościach gazu zawarto w karcie charakterystyki produktu, jak również dostępne są do pobrania w Apple Store lub Android Play.

ZASTOSOWANIE


Inertyzacja: dwutlenek węgla ma tę zaletę, że nie reaguje z innymi substancjami w niższych temperaturach. Zastąpienie dwutlenkiem węgla tlenu w powietrzu zmniejsza skłonność do zapłonu czy utlenienia danej substancji w środowisku. Wykorzystując to zjawisko w bardzo prosty sposób można zmniejszyć stopień zagrożenia pożarowego, jeśli zawartość tlenu zostanie zmniejszona nawet o kilka procent.

Dwutlenek węgla ma zastosowanie przy przechowywaniu artykułów spożywczych a na większą skalę w procesach metalurgicznych i chemicznych.

Spawanie i obróbka metali: w wyższych temperaturach (patrz równowaga Boudoira) CO2 tworzy CO (tlenek węgla), składnik, który może reagować z powierzchnią metalu dlatego znalazło to zastosowane w obróbce i produkcji metalu. C w CO osiada na powierzchni metalu, dyfundując w głąb i w ten sposób wpływa na zmianę właściwości powierzchni metalu. Szeroko wykorzystuje się ten efekt również w spawalnictwie i obróbce metali (a także w chemii).

Suchy lód: pod ciśnieniem atmosferycznym dwutlenek węgla występuje w postaci skroplonej. Poprzez rozprężenie ciekłego dwutlenku węgla otrzymujemy dwutlenek węgla w postaci stałej płatków śniegu CO2. Poddanie go obciążeniu pozwala otrzymać suchy lód - zestalony dwutlenek węgla. Suchy lód stosuje się w transporcie produktów spożywczych szybko psujących się i gastronomii. Natomiast drobny granulat suchego lodu, niekiedy z różnymi dodatkami wykorzystywany jest do czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń, turbin, transformatorów oraz elewacji budynków.


Mrożenie: gazowy dwutlenek węgla przechowywany pod ciśnieniem w butli zachowuje płynną postać. Ciecz w butli z gazem może być stosowana jako gaz lub jako ciecz. Gdy dwutlenek węgla wydostaje się z butli w postaci płynnej, natychmiast zamienia się w śnieg CO2. Zdolność tę można wykorzystać do zamrażania szokowego oraz chłodzenia artykułów spożywczych, kontrolowanego chłodzenia procesów chemicznych czy przy produkcji leków. Istnieje wiele innych zastosowań tego czynnika chłodniczego. Wynika to z tego, że suchy lód sublimując wraca do swojego naturalnego środowiska – powietrza, nie pozostawiając żadnych śladów. Służy do obkurczania rur miedzianych i metalowych w instalacjach sanitarnych, a nawet do zamrażania wody w rurach. W ten sposób można naprawiać lub modernizować instalację grzewczą bez spuszczania wody z rur.

WYTWARZANIE SUCHEGO LODU Z CO2


Aby zachować postać skroploną dwutlenku węgla, butle mogą być wyposażone w „rurką wgłębną”. W tym przypadku ciecz jest wypychana przez rurkę, która biegnie aż do dna butli. Następnie skroplony CO2 zmienia postać skupienia w stały, czyli suchy lód. Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa związane z zimnem suchego lodu i uwalnianym ciśnieniem.

ZASTOSOWANIE SUCHEGO LODU


Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowań suchego lodu oraz jego zakupu, odsyłamy do zakładki na tej stronie.

CO2 W BUTLACH


Butle stalowe występują w różnych wielkościach i pełnione są gazem w różnych ciśnieniach. W zależności od rodzaju gazu w butli jej czasza ma odmienny kolor, który jest zgodny z normą europejską EN 1089-3. W przypadku dwutlenku węgla jest to kolor szary. Przegląd rodzajów butli z gazem oraz ich kolorów można znaleźć tutaj.

Ciśnienie w butli z dwutlenkiem węgla wytworzone jest przez naturalną równowagę pomiędzy cieczą w butli a otoczeniem: ciśnienie utrzymuje ciecz na dnie butli, a gaz uwalniany jest po otwarciu zaworu butli. W przypadku uwolnienia zbyt dużej ilości gazu z butli, jego ciśnienie spada, ponieważ ciecz nie może wystarczająco szybko odparowywać. Dlatego niektóre butle CO2 wyposażone są dodatkowo w element grzewczy.

Jak wszystkie opakowania ciśnieniowe na gazy, butle są odpowiednio przygotowywane i serwisowane przed pełnieniem, aby móc zagwarantować odpowiednią czystość gazu a przede wszystkim uniknąć

narażenia naszych klientów lub pracowników na ewentualne ryzyko związane z ich użytkowaniem. Butle dwutlenkowe muszą pozostać suche wewnątrz, w przeciwnym razie rdzewieją, dlatego są testowane co 5 lat, zamiast zalecanego okresu 10 lat.

SKROPLONY DWUTLENEK WĘGLA W ZIORNIKACH KRIOGENICZNYCH


Oferujemy również dwutlenek węgla w postaci skroplonej dla klientów o większym zapotrzebowaniu na gaz. Do wyboru jest szeroka gama zbiorników magazynowych o różnych pojemnościach.

W celu zapewnienia niskiej temperatury skroplonego dwutlenku węgla, musi on być przechowywany w pojemnikach kriogenicznych. Można zakupić bądź wydzierżawić pojemniki kriogeniczne (dewar lub przenośny pojemnik na ciecz (PLC), zbiornik kriogeniczny lub mini-luz). Ze względu na ekstremalnie niskie temperatury należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim zaleca się użytkowanie specjalnych rękawic ochronnych.

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży gazów

Wyszukiwarka Składów gazów

Wydawca treści

Wydawca treści

Contact every page

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.