On-site

On-site

Produkcja gazu on-site – tlen, azot, wodór - instalacje i zbiorniki magazynowe - kompletne rozwiązania i doradztwo

PRODUKCJA GAZU ON-SITE


Optymalizacja kosztów jest podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze produkcji gazu na miejscu jego wykorzystania - w zakładzie klienta zamiast dostaw autocysternami. Decyzja może być uzależniona od następujących elementów:

 • czy istnieje technologia umożliwiająca wytwarzanie gazu on-site dla klienta o wymaganej jakości i ilości?
 • czy można osiągnąć wystarczające korzyści skali, aby produkcja na miejscu była opłacalna?
 • czy urządzenia będą w pełni wykorzystane, aby uzyskać oszczędności?
 • czy jest dostępna odpowiednia infrastruktura i przestrzeń, aby spełnić wymogi montażu i eksploatacji instalacji on-site?
 • czy dostępne są niezbędne media po akceptowanych kosztach (prąd)?
 • jakie są możliwe opcje zaopatrzenia podczas awarii lub konserwacji?


DORADZTWO I TECHNOLOGIE


Po opracowaniu rozwiązania w zakresie dostaw gazów i potwierdzeniu kalkulacji, nadszedł czas, aby zaprojektować system on-site oraz sposób magazynowania gazu, udostępnić zasoby instalacyjne oraz usługowe, a w końcu zrealizować projekt.

PRODUKCJA TLENU I AZOTU ON-SITE


Co do zasady wyróżnić można dwie metody separacji powietrza atmosferycznego: kriogeniczne i niekriogeniczne. Instalacja kriogeniczna jest w stanie zapewnić wyższy poziom czystości gazu, podczas gdy instalacje niekriogeniczne wymagają niższych nakładów inwestycyjnych. Jest jednak idealnym rozwiązaniem dla większych podaży gazu.


KRIOGENICZNA SEPARACJA POWIETRZA


W kriogenicznych instalacjach separacji powietrza, gazy obecne w powietrzu atmosferycznym są oddzielane w niskiej temperaturze, zgodnie z zasadą rektyfikacji, wykorzystując różne temperatury ich wrzenia. Rozróżniamy trzy rodzaje instalacji:

 • wysokowydajne jednostki separacji powietrza o dużej wydajności z opcjonalnym skraplaniem
 • generatory azotu CryoGAN: zoptymalizowane do produkcji azotu
 • generatory tlenu CryoGOX: zoptymalizowane do produkcji tlenu

NIEKRIOGENICZNA SEPARACJA POWIETRZA


Niekriogeniczne procesy separacji powietrza działają na zasadzie adsorpcji zmiennociśnieniowej, lub są oparte na separacji za pomocą membran półprzepuszczalnych. Można wymieć następujące typy jednostek:

 • adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA)
 • próżniowa adsorpcja zmiennociśnieniowej (VPSA)
 • jednostki membranowe


PRODUKCJA WODORU 


Messer oferuje szeroką gamę technologii do produkcji wodoru i gazów syntetycznych, a wybór optymalnego procesu zależy od kilku czynników, takich jak zastosowanie, ilość i jakość.
Reformery pary jako surowiec wykorzystują gaz ziemny i mogą być stosowane zarówno do małych, jak i dużych objętości wodoru. W tak zwanym procesie reformingu parowego surowiec miesza się z parą technologiczną, ogrzewa do około 480° C, a następnie rozdziela przy użyciu katalizatora na bazie niklu. W reaktorze tlenek węgla (CO) reaguje z wodą (H2O) z wytworzeniem wodoru (H2) i dwutlenku węgla (CO2) - konwersja katalityczna, zawartość wodoru w reformowanym gazie dalej wzrasta. Na koniec wodór jest oczyszczany w jednostce PSA. Otrzymywany jest produkt pod ciśnieniem od 15 do 30 barów i czystości do 99,9995%.

W przypadku firm, które już dysponują wodorem, ale wymagają wyższego poziomu czystości do dalszego wykorzystania, Messer może dostarczać wodorowe jednostki PSA jako oddzielne instalacje, które odbierają bogaty w wodór strumień gazu i przekształcają go w wodór o wysokiej czystości (> 99,999%).

Skontaktuj się ze specjalistą Messer aby otrzymać propozycję optymalnego rozwiązania oraz kalkulację kosztów inwestycji. Więcej informacji na temat produkcji gazów on-site, takich jak tlen i azot czy wodór otrzymasz kontaktując się ze specjalistą Messer.

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.