Breadcrumb

Gazy specjalne

Gazy specjalne

Gazy specjalne Messer - produkcja i bezpieczeństwo - portfolio - zastosowanie

GAZY SPECJALNE MESSER


Jako wiodący producent w zakresie gazów, Messer oferuje szeroką gamę gazów specjalnych. Są to gazy o wysokiej czystości, gazy szlachetne, mieszaniny gazów standardowych oraz mieszanki konfigurowane na specjalne zamówienia. Do każdego gazu Messer oferuje osprzęt według zapotrzebowania i wymagań klienta.

Niezawodna i powtarzalna jakość produktu jest najważniejszym wymogiem w przypadku gazów specjalnych. Zgodność ze specyfikacją danego produktu opiera się na restrykcyjnym zarządzaniu jakością. Wieloletnie doświadczenie, wiedza a przede wszystkim wykwalifikowani pracownicy w zakresie produkcji i analityki pozwalają nam wypełniać wysokie wymagania jakościowe.

PRODUKCJA


Messer posiada zakłady produkujące gazy specjalne w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. W Europie zakłady zlokalizowane są w Belgii, Francji, Austrii, Szwajcarii, Serbii i na Węgrzech, które dzięki centralnej koordynacji oferują niezmiennie wysoką jakość produktów. Oprócz ogólnego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9000, cztery z naszych europejskich napełnialni gazów specjalnych posiadają akredytację laboratorium kalibracyjnego zgodnie z EN ISO / IEC 17025. Nasze szwajcarskie laboratorium dzięki akredytacji zgodnie z EN ISO 17034, spełnia najwyższe wymagania jakościowe i kompetencyjne niezbędne do produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia.

PORTFOLIO GAZÓW SPECJALNYCH


Oferta gazów specjalnych obejmuje szeroką gamę gazów jednorodnych o wysokiej czystości do 6.0, standardowych mieszanin gazowych oraz mieszanin przygotowywanych na indywidualne zamówienia klientów. Gazy sprężone dostarczane są w butlach lub wiązkach butli, a gazy skroplone - w zbiornikach przewoźnych lub cysternami samochodowymi. 

ZASTOSOWANIE

Wymagania dotyczące jakości i składu produktów są tak samo specyficzne i różnorodne, jak ich zastosowania.Odmienne aplikacje stawiają zupełnie inne wymagania co, do produktu, jego jakości, formy dostawy, wykorzystanego sprzętu i serwisu, dlatego klienci mogą czerpać korzyści z wiedzy specjalistów Messer w zakresie opracowania optymalnej koncepcji dla każdego indywidualnego przypadku lub rozwiązywania bieżących problemów wynikłych w trakcie eksploatacji.


ANALITYKA

  • analityka

gazy nośne i robocze w chromatografii gazowej

gazy kalibracyjne do urządzeń pomiarowych

gazy jako aktywne czynniki w rezonatorze

  • analityka wody pitnej

gazy kalibracyjne Traceline® oraz system zaopatrywania Ultratrace®


TECHNIKA ŚWIETLNA I LASEROWA

  • technika świetlna

argon, krypton i ksenon jako gazy wypełniające w lampach żarowych 

argon i krypton jako gazy wypełniające w lampach jarzeniowych 

 

OBRÓBKA SZKŁA

  • izolacja cieplna szyb zespolonych

gazy szlachetne jako gazy wypełniające

  • ulepszanie powierzchni szkła okiennego

krzemowodór do nanoszenia warstw krzemowych

  • produkcja włókien światłowodowych

tlen i chlor do kondycjonowania form wstępnych

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Messer dostarcza wszelkie informacje na temat właściwości gazów, bezpiecznego obchodzenia się z gazami i podaje instrukcje bezpieczeństwa.
Klienci używający dużej ilości gazów kalibracyjnych, np. w laboratoriach mogą skorzystać z narzędzia do zarządzania online myLab.

Wydawca treści

Download Files Portlet

Download Files Portlet jest tymczasowo niedostępny.

Contact every page

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

Basic form with Pardot

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.
Tekst do identyfikacji Odśwież CAPTCHA