Breadcrumb

Gazy specjalne

Gazy specjalne

Gazy specjalne Messer - produkcja i bezpieczeństwo - portfolio - zastosowanie

GAZY SPECJALNE MESSER


Jako wiodący producent w zakresie gazów, Messer oferuje szeroką gamę gazów specjalnych. Są to gazy o wysokiej czystości, gazy szlachetne, mieszaniny gazów standardowych oraz mieszanki konfigurowane na specjalne zamówienia. Do każdego gazu Messer oferuje osprzęt według zapotrzebowania i wymagań klienta.

Niezawodna i powtarzalna jakość produktu jest najważniejszym wymogiem w przypadku gazów specjalnych. Zgodność ze specyfikacją danego produktu opiera się na restrykcyjnym zarządzaniu jakością. Wieloletnie doświadczenie, wiedza a przede wszystkim wykwalifikowani pracownicy w zakresie produkcji i analityki pozwalają nam wypełniać wysokie wymagania jakościowe.

PRODUKCJA


Messer posiada zakłady produkujące gazy specjalne w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. W Europie zakłady zlokalizowane są w Belgii, Francji, Austrii, Szwajcarii, Serbii i na Węgrzech, które dzięki centralnej koordynacji oferują niezmiennie wysoką jakość produktów. Oprócz ogólnego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9000, cztery z naszych europejskich napełnialni gazów specjalnych posiadają akredytację laboratorium kalibracyjnego zgodnie z EN ISO / IEC 17025. Nasze szwajcarskie laboratorium dzięki akredytacji zgodnie z EN ISO 17034, spełnia najwyższe wymagania jakościowe i kompetencyjne niezbędne do produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia.

PORTFOLIO GAZÓW SPECJALNYCH


Oferta gazów specjalnych obejmuje szeroką gamę gazów jednorodnych o wysokiej czystości do 6.0, standardowych mieszanin gazowych oraz mieszanin przygotowywanych na indywidualne zamówienia klientów. Gazy sprężone dostarczane są w butlach lub wiązkach butli, a gazy skroplone - w zbiornikach przewoźnych lub cysternami samochodowymi. 

ZASTOSOWANIE

Wymagania dotyczące jakości i składu produktów są tak samo specyficzne i różnorodne, jak ich zastosowania.Odmienne aplikacje stawiają zupełnie inne wymagania co, do produktu, jego jakości, formy dostawy, wykorzystanego sprzętu i serwisu, dlatego klienci mogą czerpać korzyści z wiedzy specjalistów Messer w zakresie opracowania optymalnej koncepcji dla każdego indywidualnego przypadku lub rozwiązywania bieżących problemów wynikłych w trakcie eksploatacji.


ANALITYKA

  • analityka

gazy nośne i robocze w chromatografii gazowej

gazy kalibracyjne do urządzeń pomiarowych

gazy jako aktywne czynniki w rezonatorze

  • analityka wody pitnej

gazy kalibracyjne Traceline® oraz system zaopatrywania Ultratrace®


TECHNIKA ŚWIETLNA I LASEROWA

  • technika świetlna

argon, krypton i ksenon jako gazy wypełniające w lampach żarowych 

argon i krypton jako gazy wypełniające w lampach jarzeniowych 

 

OBRÓBKA SZKŁA

  • izolacja cieplna szyb zespolonych

gazy szlachetne jako gazy wypełniające

  • ulepszanie powierzchni szkła okiennego

krzemowodór do nanoszenia warstw krzemowych

  • produkcja włókien światłowodowych

tlen i chlor do kondycjonowania form wstępnych

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Messer dostarcza wszelkie informacje na temat właściwości gazów, bezpiecznego obchodzenia się z gazami i podaje instrukcje bezpieczeństwa.
Klienci używający dużej ilości gazów kalibracyjnych, np. w laboratoriach mogą skorzystać z narzędzia do zarządzania online myLab.

Wydawca treści

Download Files Portlet

Download Files Portlet jest tymczasowo niedostępny.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.