Eloros Sp. z o.o.

Eloros Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów

tel.: +48 32 736 20 64
e-mail: eloros@eloros.pl

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach
pod numerem KRS 0000262517
NIP 525-23-72-100
Numer Rejestrowy BDO: 000041312
Wysokość kapitału zakładowego – 50.000,00 PLN

Zakład w Rybniku:
Eloros Sp. z o.o.
ul. Strefowa 22
44-207 Rybnik
tel.: +48 32 73 91 910

Inspektor ochrony danych: Kajetan Jordan
Kontakt: abi@messer.pl

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”