Tlen

Tlen

Tlen – właściwości i zastosowanie – tlen sprężony, skroplony – systemy dostaw

TLEN - O2


Tlen jest atomem o symbolu O, atomie 8 i masie atomowej 15,999 u. W naturze cząsteczka tlenu łączy się i występuje jako pierwiastek chemiczny O2. Został odkryty w XVIII wieku przez Josepha Priestly'ego, Antoine'a Lavoisiera i Carla Wilhelma Scheela. Tlen jest podstawą życia biologicznego na ziemi, silnie utleniającym niemetalem, który szybko tworzy tlenki z innymi pierwiastkami i związkami w reakcji egzotermicznej. Powietrze składa się z 20,8% tlenu, 78% azotu i kilku innych gazów szlachetnych (argonu, helu, neonu i ksenonu).

WŁAŚCIWOŚCI


Informacje o właściwościach gazu zawarto w karcie charakterystyki produktu, jak również dostępne są do pobrania w Apple Store lub Android Play.

ZASTOSOWANIE


Nie można przeczytać tego tekstu bez tlenu. Za każdym razem, gdy wdychamy powietrze, ciało pobiera tlen z powietrza, gdzie wykorzystywany jest do procesów spalania wewnętrznego. Zapewnia utrzymanie stałej temperatury ciała i pracę mózgu.

W wielu zastosowaniach azot należy usunąć z powietrza, aby zwiększyć czystość powietrza do 99,5% więcej.

Istnieją różne obszary zastosowania:

Medycyna: pacjenci w ośrodkach zdrowia zaopatrywani są w dodatkowy tlen, również w lotnictwie pasażerowie otrzymują niezbędny dodatkowy tlen. Zastosowania tlenu w medycynie regulowane są przez odrębne, specjalne przepisy.

Przemysł spożywczy: pakowanie w atmosferze ochronnej w celu zwiększenia trwałości produktów spożywczych.

Spawanie, obróbka metali i chemia: czysty tlen służy do optymalizacji procesów spalania, pozwala na podniesienie wydajności procesów i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Tlen jest wytwarzany w instalacjach kriogenicznego rozdziału powietrza, gdzie powietrze atmosferyczne ‘rozdziela’ się na jego części składowe, tj. skroplony azot i tlen a także gazy szlachetne. Następnie czystość gazów podlega analizie jakości

TLEN SPRĘŻONY W BUTLACH


Butle stalowe występują w różnych wielkościach i pełnione są gazem w różnych ciśnieniach. W zależności od rodzaju gazu w butli jej czasza ma odmienny kolor, który jest zgodny z normą europejską EN 1089-3. W przypadku tlenu technicznego jest to kolor biały czaszy a reszta niebieska, natomiast tlenu medycznego butla jest w całości biała. Przegląd rodzajów butli z gazem oraz ich kolorów można znaleźć tutaj.

Butla z tlenem o ciśnieniu 300 bar zawiera do 50% więcej gazu niż butla o ciśnieniu 200 bar. To najwyższe możliwe sprężenie. Ze względu na wysokie ryzyko napełnienia tego silnie utleniającego gazu preferowane są wiązki butli o ciśnieniu 300 bar (systemy 8-12 połączonych butli).

Jak wszystkie opakowania ciśnieniowe na gazy, butle są odpowiednio przygotowywane i serwisowane przed pełnieniem, aby móc zagwarantować odpowiednią czystość gazu a przede wszystkim uniknąć narażenia naszych klientów lub pracowników na ewentualne ryzyko związane z ich użytkowaniem.

Ponieważ butle dostępne są w różnych wariantach, ważne jest, aby dopasować odpowiednie oprzyrządowanie. W ten sposób gaz można stosować pod różnym ciśnieniem i natężeniem przepływu. Za wyjątkiem butli 300 bar, nie występują różnice zależne od kraju wykorzystania.

TLEN SKROPLONY W ZIORNIKACH KRIOGENICZNYCH


W celu zapewnienia niskiej temperatury skroplonego tlenu, musi on być przechowywany w pojemnikach kriogenicznych. Można zakupić bądź wydzierżawić pojemniki kriogeniczne (dewar lub przenośny pojemnik na ciecz (PLC), zbiornik kriogeniczny lub mini-luz). Ze względu na ekstremalnie niskie temperatury należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim zaleca się użytkowanie specjalnych rękawic ochronnych.

End of page Contact form

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

Basic form with Pardot

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.
Tekst do identyfikacji Odśwież CAPTCHA

Składy gazów technicznych

Składy gazów technicznych

Wyszukiwarka składów gazów technicznych – opcje dostawy i zwroty - zamówienia – bezpieczeństwo dostaw

Wydawca treści

Wydawca treści

Chemistry

Electronics

Food & Beverages