Tlen

Tlen

Tlen – właściwości i zastosowanie – tlen sprężony, skroplony – systemy dostaw

TLEN - O2


Tlen jest atomem o symbolu O, atomie 8 i masie atomowej 15,999 u. W naturze cząsteczka tlenu łączy się i występuje jako pierwiastek chemiczny O2. Został odkryty w XVIII wieku przez Josepha Priestly'ego, Antoine'a Lavoisiera i Carla Wilhelma Scheela. Tlen jest podstawą życia biologicznego na ziemi, silnie utleniającym niemetalem, który szybko tworzy tlenki z innymi pierwiastkami i związkami w reakcji egzotermicznej. Powietrze składa się z 20,8% tlenu, 78% azotu i kilku innych gazów szlachetnych (argonu, helu, neonu i ksenonu).

WŁAŚCIWOŚCI


Informacje o właściwościach gazu zawarto w karcie charakterystyki produktu, jak również dostępne są do pobrania w Apple Store lub Android Play.

ZASTOSOWANIE


Nie można przeczytać tego tekstu bez tlenu. Za każdym razem, gdy wdychamy powietrze, ciało pobiera tlen z powietrza, gdzie wykorzystywany jest do procesów spalania wewnętrznego. Zapewnia utrzymanie stałej temperatury ciała i pracę mózgu.

W wielu zastosowaniach azot należy usunąć z powietrza, aby zwiększyć czystość powietrza do 99,5% więcej.

Istnieją różne obszary zastosowania:

Medycyna: pacjenci w ośrodkach zdrowia zaopatrywani są w dodatkowy tlen, również w lotnictwie pasażerowie otrzymują niezbędny dodatkowy tlen. Zastosowania tlenu w medycynie regulowane są przez odrębne, specjalne przepisy.

Przemysł spożywczy: pakowanie w atmosferze ochronnej w celu zwiększenia trwałości produktów spożywczych.

Spawanie, obróbka metali i chemia: czysty tlen służy do optymalizacji procesów spalania, pozwala na podniesienie wydajności procesów i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Tlen jest wytwarzany w instalacjach kriogenicznego rozdziału powietrza, gdzie powietrze atmosferyczne ‘rozdziela’ się na jego części składowe, tj. skroplony azot i tlen a także gazy szlachetne. Następnie czystość gazów podlega analizie jakości

TLEN SPRĘŻONY W BUTLACH


Butle stalowe występują w różnych wielkościach i pełnione są gazem w różnych ciśnieniach. W zależności od rodzaju gazu w butli jej czasza ma odmienny kolor, który jest zgodny z normą europejską EN 1089-3. W przypadku tlenu technicznego jest to kolor biały czaszy a reszta niebieska, natomiast tlenu medycznego butla jest w całości biała. Przegląd rodzajów butli z gazem oraz ich kolorów można znaleźć tutaj.

Butla z tlenem o ciśnieniu 300 bar zawiera do 50% więcej gazu niż butla o ciśnieniu 200 bar. To najwyższe możliwe sprężenie. Ze względu na wysokie ryzyko napełnienia tego silnie utleniającego gazu preferowane są wiązki butli o ciśnieniu 300 bar (systemy 8-12 połączonych butli).

Jak wszystkie opakowania ciśnieniowe na gazy, butle są odpowiednio przygotowywane i serwisowane przed pełnieniem, aby móc zagwarantować odpowiednią czystość gazu a przede wszystkim uniknąć narażenia naszych klientów lub pracowników na ewentualne ryzyko związane z ich użytkowaniem.

Ponieważ butle dostępne są w różnych wariantach, ważne jest, aby dopasować odpowiednie oprzyrządowanie. W ten sposób gaz można stosować pod różnym ciśnieniem i natężeniem przepływu. Za wyjątkiem butli 300 bar, nie występują różnice zależne od kraju wykorzystania.

TLEN SKROPLONY W ZIORNIKACH KRIOGENICZNYCH


W celu zapewnienia niskiej temperatury skroplonego tlenu, musi on być przechowywany w pojemnikach kriogenicznych. Można zakupić bądź wydzierżawić pojemniki kriogeniczne (dewar lub przenośny pojemnik na ciecz (PLC), zbiornik kriogeniczny lub mini-luz). Ze względu na ekstremalnie niskie temperatury należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim zaleca się użytkowanie specjalnych rękawic ochronnych.

Punkty sprzedaży gazów

Powiązane treści

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

shopregister.error

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.

Więcej treści

Chemistry

Electronics

Food & Beverages