Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Messer Polska Sp. z o.o., Eloros Sp. z o.o. i MP Production Sp. z o.o. (dalej zwanych „Messer“) , jak również za zainteresowanie naszymi Spółkami i naszymi produktami. Chcielibyśmy Państwu przedstawić poniżej w skrócie, w jakim zakresie, jak i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe i co to oznacza dla Państwa, gdy korzystacie Państwo z naszej oferty internetowej.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Messer Polska Sp. z o.o., Eloros Sp. z o.o.
  i MP Production Sp. z o.o. (dalej zwanych „Messer PL“), jak również za zainteresowanie naszymi Spółkami oraz naszymi produktami. Chcielibyśmy Państwu przedstawić poniżej
  w skrócie, w jakim zakresie, jak i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe i co to oznacza dla Państwa, gdy korzystacie
  z naszej strony internetowej.

Dane osobowe są to wszelkie informacje, które odnoszą się bezpośrednio do Państwa, np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu lub aktywność użytkownika w sieci. Dodatkowo jako dane osobowe można postrzegać również czysto techniczne dane, które mogą zostać do Państwa przyporządkowane.

 1. Administratorem zgodnie z Art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) jest:

Messer Polska Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel. +48 32 77 26 000
e-mail: kontakt.pl@messergroup.com

Eloros Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel.: +48 32 73 62 064
e-mail: eloros@eloros.pl

MP Production Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel.: +48 664 101 200
e-mail: mpproduction@mpproduction.pl

 1. Nasz inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem mailowym: abi@messer.pl
 2. W przypadku nawiązania z nami kontaktu drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazane przez Państwa dane (adres e-mailowy, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną przez nas zachowane, aby móc udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dane w ramach nawiązania kontaktu będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zgodnie z tą zgodą możliwe jest przetwarzanie danych osobowych w ramach „uzasadnionych interesów“ realizowanych przez administratora z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. W każdej chwili możecie się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych, jeżeli wystąpią przyczyny, mające zastosowanie do Państwa szczególnej sytuacji i przemawiające przeciwko przetwarzaniu danych. W takim przypadku wystarczy przesłać wiadomość e-mailową do inspektora ochrony danych.
 3. W przypadku, gdy w odniesieniu do poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z zewnętrznych usługodawców lub zamierzamy wykorzystać Państwa dane w celach promocyjnych, poinformujmy Państwa szczegółowo o obowiązujących procedurach. Wskażemy również ustalone kryteria określające czas przechowywania danych.
 4. Zasadniczo przetwarzanie Państwa danych osobowych prowadzone jest przez Messer SE & Co. KGaA (dalej zwaną „Messer SE“).

§ 2 Państwa prawa

 1. Wobec naszych Spółek przysługują Państwu następujące prawa w związku z danymi osobowymi, które Państwa dotyczą: 

- prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych (Art. 15 RODO); 
- prawo do sprostowania danych (Art. 16 RODO) lub żądania usunięcia danych (Art. 17 RODO); 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO);  
- prawo przenoszenia danych (Art. 20 RODO); 
- prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych (Art. 21 RODO);      
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Art. 77 RODO).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo zażądania informacji na temat przechowywanych przez nas danych, jak również ich pochodzenia, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym są one przekazywane oraz na temat celu ich przechowywania. Jeżeli zwrócicie się Państwo na piśmie do nas lub do naszego inspektora ochrony danych o skorygowanie, dalsze niewykorzystywanie lub usunięcie Państwa danych osobowych, naturalnie bezzwłocznie to uczynimy (o ile nie ma prawnego obowiązku dalszego przetwarzania tych danych).

 1. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. W zakresie, w jakim opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na wyważeniu interesów zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f RODO, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.
 3. Możecie Państwo skorzystać ze swoich praw wysyłając wiadomość e-mail na adres: abi@messer.pl
 4. Ponadto informujemy, że udostępnienie Państwa danych osobowych na tej stronie internetowej generalnie nie jest wymagane przepisami prawa, ani postanowieniami umownymi. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podawania na tej stronie internetowej danych osobowych, chyba, że w poszczególnych przypadkach jest to wskazane w niniejszej polityce prywatności. Niemniej jednak udostępnienie funkcji tej strony internetowej oraz realizacja zamówienia wymagają przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe do organu nadzorczego znajdziecie Państwo pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

 1. W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. gdy nie rejestrujecie się Państwo lub nie przekazujecie informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje do naszego serwera.
  W przypadku, gdy zamierzacie Państwo wejść na naszą stronę internetową, przetwarzamy poniżej wskazane dane, które są wymagane ze względów technicznych, aby strona mogła być wyświetlana, administrowana i aby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi Art.6 ust.1 lit. f RODO w ramach „prawnie uzasadnionych interesów“ realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. W naszym prawnie uzasadnionym interesie jest łatwiejsze administrowanie i możliwość rozpoznania i ścigania piractwa komputerowego. W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeżeli zachodzą przyczyny, przemawiające w Państwa szczególnej sytuacji przeciwko przetwarzaniu danych. W tym celu wystarczy skierować wiadomość mailową do naszego inspektora ochrony danych.

Automatycznie zbierane dane osobowe:

 • adres IP;         

 • data i godzina zapytania; 

 • różnica strefy czasowej w odniesieniu do Greenwich Mean Time (GMT); 

 • wyszukiwane pojęcie, w przypadku przejścia na naszą stronę poprzez wyszukiwarkę internetową; 

 • pliki, które Państwo pobraliście z naszej strony (np. dokumenty PDF lub Word);     

 • treść zapytania (konkretna strona); 

 • status dostępu/kod statusu http;     

 • każdorazowa ilość transferu danych; 

 • strona internetowa, z którego skierowano zapytanie;  

 • przeglądarka; 

 • system operacyjny i jego nakładka; 

 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Pliki dzienników serwerów (Server-Logfiles) z powyżej wskazanymi danymi są usuwane automatycznie po 30 dniach. Zastrzegamy sobie prawo do dłuższego przechowywania plików dzienników serwerów, jeżeli zachodzą okoliczności wskazujące na próbę nieautoryzowanego dostępu (jak np. usiłowanie hakowania lub tzw. ataku DDOS).

 1. Poza tym wykorzystujemy pliki cookies, aby zachować wspólny kontekst poszczególnych, kierowanych przez Państwa zapytań na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa dysku twardym przez stosowaną przez Państwa przeglądarkę i poprzez które jednostka odpowiedzialna za cookies (w tym wypadku my), otrzymuje informacje. Cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów, ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą jedynie do tego, aby ogólnie uczynić ofertę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika i bardziej efektywną.

Używamy plików cookies tylko wtedy, gdy wyrażono na to zgodę chyba, że plik cookies jest absolutnie niezbędny do funkcjonowania naszej strony internetowej (np. ustawienie języka na stronie). Dlatego przy pierwszej wizycie na naszej stronie pytamy Cię, czy możemy również używać nieistotnych plików cookies.

Przetwarzanie danych w oparciu o wymagane pliki cookies opieramy na art. 6 ust.1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna pozwala na przetwarzanie danych osobowych w ramach „prawnie uzasadnionego interesu” osoby odpowiedzialnej, pod warunkiem, że Państwa podstawowe prawa, podstawowe wolności lub interesy nie są nadrzędne. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu specjalnych funkcjonalności, przyjaznej dla użytkownika konstrukcji strony internetowej oraz integralności i bezpieczeństwie strony internetowej.

 1. Zastosowanie cookies:

ad 3.1 Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje cookies, których zakres i sposób funkcjonowania został opisany poniżej:

 • tymczasowe pliki cookies (opis w pkt. 3.2.);

 • stałe pliki cookies (opis w pkt. 3.3.);

 • pliki podmiotów zewnętrznych (opis w pkt. 3.4.).

ad 3.2 Tymczasowe pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich zwłaszcza sesyjne pliki cookies (session cookies) zapisujące tzw. ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować do sesji różne zapytania Państwa przeglądarki. Gdy wracają Państwo na naszą stronę, Państwa komputer jest dzięki temu identyfikowany. Po zamknięciu przeglądarki sesyjne pliki cookies ulegną skasowaniu.

ad 3.3 Stałe pliki cookies są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju plików cookies. Pliki te mogą Państwo też skasować w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień bezpieczeństwa Państwa przeglądarki.

ad 3.4 Możecie Państwo odpowiednio skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie ze swoim życzeniem i np. odrzucać pliki podmiotów trzecich (cookies np. od YouTube) lub wszystkie cookies. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne.

ad 3.5 Można uniknąć stosowania obiektów pamięci masowej HTML5, ustawiając w swojej przeglądarce tryb prywatny. Dodatkowo zalecamy regularnie ręcznie usuwać cookies i historię Państwa przeglądarki.

§ 4 Wpływ wtyczek społecznościowych (Social-Media-Plug-ins)

 1.  Stosujemy następujące wtyczki społecznościowe: [Facebook,Twitter]. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość współdziałania i komunikowania z mediami społecznościowymi i innymi użytkownikami tak, że ulepszamy naszą ofertę i czynimy ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Stosujemy przy tym tzw. rozwiązanie podwójnego kliknięcia. To oznacza, że jeżeli odwiedzicie Państwo naszą stronę, to wstępnie żadne zasadnicze dane osobowe nie są przekazywane do dostawców mediów społecznościowych. Dostawcę mediów społecznościowych można rozpoznać po oznaczeniu na polu dzięki początkowym literom lub logo. Dajemy Państwu możliwość bezpośredniego komunikowania się z dostawcą wtyczki poprzez właściwy klawisz. Tylko po kliknięciu na zaznaczone pole i wskutek tego jego aktywowanie, dostawca mediów społecznościowych otrzyma informację, że wywołaliście Państwo odpowiednią stronę naszej oferty internetowej. Poza tym przekazywane są dane wskazane w § 3 niniejszego oświadczenia. Poprzez uruchomienie wtyczki Państwa dane osobowe zostaną przekazane danemu oferentowi wtyczki i tam będą przechowywane (w przypadku obywateli amerykańskich w USA). W związku z tym, że oferent wtyczki gromadzi dane w szczególności za pośrednictwem plików cookie zalecamy, aby w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa wyszukiwarki usunąć wszystkie pliki cookie.
 2. Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane, ani na procesy przetwarzania danych, czy też zakres ich przetwarzania. Nie są nam znane cele przetwarzania ani czasookres ich przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji na temat usuwania gromadzonych danych przez dostawców mediów społecznościowych. W tym zakresie prosimy zwracać się do odpowiednich dostawców mediów społecznościowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych powyżej wskazanych dostawców mediów społecznościowych.
 3. Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy posiadasz konto u dostawcy mediów społecznościowych i czy jesteście Państwo tam zalogowani. Jeśli jesteście Państwo zalogowani do dostawcy mediów społecznościowych, Państwa dane zebrane od nas mogą zostać przypisane bezpośrednio do Państwa istniejącego konta u dostawcy mediów społecznościowych. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a zwłaszcza przed aktywacją przycisku, ponieważ może to uniemożliwić przypisanie do Państwa profilu u dostawcy mediów społecznościowych.
 4. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna pozwala na przetwarzanie danych osobowych w ramach „prawnie uzasadnionego interesu” osoby odpowiedzialnej pod warunkiem, że Państwa podstawowe prawa, podstawowe wolności lub interesy nie są nadrzędne. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na umieszczeniu linków w serwisach społecznościowych.
 5. Dane nie są przez nas przechowywane. Informacje na temat okresu przechowywania, jak i dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawców mediów społecznościowych uzyskają Państwo w dalej przekazanych oświadczeniach o ochronie danych przez tych dostawców. Tam też uzyskają Państwo dalsze informacje na temat Państwa praw i możliwości ustawień mających na celu ochronę Państwa sfery prywatnej.

(6) Adresy dostawców mediów społecznościowych i URL z ich informacjami dotyczącymi ochrony danych:

 • Facebook Irland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin D2 Irland; http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084;
 • Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland; https://twitter.com/de/privacy;
 • Twitter przetwarza również Państwa dane osobowe w USA, Irlandii i innych krajach oraz przestrzega zasad certyfikacji Tarczy Prywatności UE-USA:: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO;

§ 5 Włączenie nagrań wideo YouTube

 1. W naszej ofercie internetowej włączyliśmy nagrania wideo YouTube, które zostały zapisane na stronie http://www.YouTube.com i są odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej, w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia w informacje naszej oferty internetowej. Wszystkie one są objęte „rozszerzonym trybem ochrony danych“, tzn. że żadne Państwa dane jako użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeżeli nie odtwarzacie Państwo filmów. Dopiero w przypadku odtwarzania nagrań, przekazywane są dane wskazane w ustępie 2. Na przekazywanie tych danych nie mamy żadnego wpływu.
 2. Wskutek wizyty na stronie internetowej YouTube lub odtworzenia nagrań wideo YouTube otrzymuje  informację, że wywołaliście Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Poza tym przekazywane są dane wskazane w § 3 niniejszej polityki. Dzieje się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, poprzez które Państwo jesteście zalogowani, czy też nie. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowywane do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do Państwa profilu na YouTube, zalecamy wylogowanie się przed kliknięciem klawisza odtwarzania.
 3. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ustęp 1 litera f RODO. Ta podstawa prawna pozwala na przetwarzanie danych osobowych w ramach „prawnie uzasadnionego interesu” osoby odpowiedzialnej, pod warunkiem, że Państwa podstawowe prawa, podstawowe wolności lub interesy nie są nadrzędne. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja filmów z serwisu YouTube na naszej stronie internetowej.
 4. Dane nie są przez nas gromadzone. Informacje na temat okresu przechowywania, jak i dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube uzyskają Państwo w dalej przekazanym oświadczeniu o ochronie danych dostawcy. Tam też uzyskają Państwo dalsze informacje na temat Państwa praw i możliwości ustawień mających na celu ochronę Państwa sfery prywatnej:

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

§ 6 Integracja map Google Maps

 1. Zintegrowaliśmy Mapy Google z naszą ofertą online, które są przechowywane pod adresem https://www.google.de/maps i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej, aby oferta strony była atrakcyjna i informacyjna. Tylko w przypadku wykorzystania map, np. do obliczenia trasy, zostaną przesłane dane, o których mowa w ust. 2. Nie mamy wpływu na tę transmisję danych.
 2. Odwiedzając witrynę, Google Maps otrzymuje informację, że uzyskaliście Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przekazywane będą dane, o których mowa w § 3 niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteście Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcecie być powiązany ze swoim profilem, zalecamy wylogowanie się przed kliknięciem w Mapy Google.
 3. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna pozwala na przetwarzanie danych osobowych w ramach „prawnie uzasadnionego interesu” osoby odpowiedzialnej, pod warunkiem, że Państwa podstawowe prawa, podstawowe wolności lub interesy nie są nadrzędne. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na implementacji Google Maps na naszej stronie internetowej.
 4. Nie przechowujemy danych. Informacje na temat okresu przechowywania oraz dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych i sposobu ich przetwarzania przez Google można znaleźć w poniższych oświadczeniach dostawcy o ochronie danych osobowych. Znajdziecie tam Państwo również dalsze informacje na temat przysługujących Państwu praw w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA.

§ 7 Pytania i komentarze

 1. Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Jeżeli macie Państwo dalsze pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych osobowych w spółkach Messer PL, prosimy o kontakt mailowy z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy wskazany w § 1.
 2. Zastrzegamy sobie prawo, w razie potrzeby, dostosowania i aktualizacji niniejszej polityki prywatności, która będzie publikowana na naszej stronie internetowej. Zmiany mają moc obowiązującą od czasu jej opublikowania. Dlatego polecamy regularne odwiedzanie naszej strony internetowej, aby uzyskać informacje na temat ewentualnych aktualizacji.