Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Messer Polska Sp. z o.o., Eloros Sp. z o.o. i MP Production Sp. z o.o. (dalej zwanych „Messer“) , jak również za zainteresowanie naszymi Spółkami i naszymi produktami. Chcielibyśmy Państwu przedstawić poniżej w skrócie, w jakim zakresie, jak i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe i co to oznacza dla Państwa, gdy korzystacie Państwo z naszej oferty internetowej.

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Messer Polska Sp. z o.o., Eloros Sp. z o.o. i MP Production Sp. z o.o. (dalej zwanych „Messer“) , jak również za zainteresowanie naszymi Spółkami i naszymi produktami. Chcielibyśmy Państwu przedstawić poniżej w skrócie, w jakim zakresie, jak i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe i co to oznacza dla Państwa, gdy korzystacie Państwo z naszej oferty internetowej.

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które odnoszą się osobiście do Państwa, np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu lub aktywność użytkownika w sieci. Dodatkowo jako dane osobowe można postrzegać również czysto techniczne dane, które mogą zostać do Państwa przyporządkowane.

(2) Administratorem zgodnie z Art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych (RODO) jest:

Messer Polska Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel. +48 32 77 26 000
e-mail: messer@messer.pl

Eloros Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel.: +48 32 73 62 064
e-mail: eloros@eloros.pl

MP Production Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel.: +48 664 101 200
e-mail: mpproduction@mpproduction.pl

(3) Nasz inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem mailowym: abi@messer.pl.

(4) W przypadku nawiązania z nami kontaktu drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazane przez Państwa dane (adres e-mailowy, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną przez nas zachowane, aby móc udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dane w ramach nawiązania kontaktu będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zgodnie z tą zgodą możliwe jest przetwarzanie danych osobowych w ramach „uzasadnionych interesów“ realizowanych przez administratora z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. W każdej chwili możecie się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych, jeżeli wystąpią przyczyny, mające zastosowanie do Państwa szczególnej sytuacji i przemawiające przeciwko przetwarzaniu danych. W takim przypadku wystarczy wiadomość e-mailowa do inspektora ochrony danych.

(5) W przypadku, gdy w odniesieniu do poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z zewnętrznych usługodawców lub zamierzamy wykorzystać Państwa dane w celach promocyjnych, poinformujmy Państwa szczegółowo o odnośnych procedurach. Wskażemy również ustalone kryteria określające czas przechowywania danych.

(6) Zasadniczo przetwarzanie Państwa danych osobowych prowadzone jest przez Messer Information Services GmbH, będącą spółką córką Messer Group GmbH (dalej zwaną „MIS“), będącą usługodawcą IT grupy. MIS została w tym celu starannie wybrana i udzielono jej odpowiednich upoważnień. Ponadto jest regularnie kontrolowana.

 

§ 2 Państwa prawa

(1) Wobec naszych Spółek przysługują Państwu następujące prawa w związku danymi osobowymi, które Państwa dotyczą:
- prawo do uzyskania informacji;
- prawo do sprostowania/ modyfikacji lub usunięcia danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;
- prawo przenoszenia danych.

2) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo zażądania od nas informacji na temat przechowywanych przez nas danych, jak również ich pochodzenia, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym przekazywane są te dane oraz na temat celu ich przechowywania. Jeżeli zwrócicie się Państwo na piśmie do nas, Państwa osoby kontaktowej w spółce Messer lub naszego inspektora ochrony danych o skorygowanie, dalsze niewykorzystywanie lub usunięcie Państwa danych osobowych, naturalnie bezzwłocznie to uczynimy (o ile nie ma prawnego obowiązku dalszego przetwarzania tych danych).

(3) Ponadto informujemy, że udostępnienie Państwa danych osobowych na tej stronie internetowej generalnie nie jest wymagane przepisami prawa, ani postanowieniami umownymi. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podawania na tej stronie internetowej danych osobowych, chyba że w poszczególnych przypadkach jest to wskazane w niniejszej polityce prywatności. Niemniej jednak udostępnienie funkcji tej strony internetowej oraz realizacja zamówienia wymagają przetwarzania Państwa danych osobowych.

(4) Poza tym przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

(1) W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. gdy nie rejestrujecie się Państwo lub przekazujecie informacje w inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje do naszego serwera. W przypadku, gdy zamierzacie Państwo wejść na naszą stronę internetową, przetwarzamy poniżej wskazane dane, które są wymagane ze względów technicznych, aby strona mogła być wyświetlana, administrowana i aby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi Art.6 ust.1 lit.f RODO. Udzielenie zgody pozwala na przetwarzanie danych osobowych w ramach „prawnie uzasadnionych interesów“ realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. W naszym prawnie uzasadnionym interesie jest łatwiejsze administrowanie i możliwość rozpoznania i ścigania piractwa komputerowego. W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeżeli zachodzą przyczyny, przemawiające w Państwa szczególnej sytuacji przeciwko przetwarzaniu danych. W tym celu wystarczy skierować wiadomość mailową do inspektora ochrony danych.

Automatycznie zbierane dane osobowe:

 • adres IP;
 • data i godzina zapytania;
 • różnica strefy czasowej w odniesieniu do Greenwich Mean Time (GMT);
 • wyszukiwane pojęcie, w przypadku przejścia na naszą stronę poprzez wyszukiwarkę internetową;
 • pliki, które Państwo pobraliście z naszej strony (np. dokumenty PDF lub Word);
 • treść zapytania (konkretna strona);
 • status dostępu/kod statusu http;
 • każdorazowa ilość transferu danych;
 • strona internetowa, z którego skierowano zapytanie;
 • przeglądarka;
 • system operacyjny i jego nakładka;
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Pliki dzienników serwerów (Server-Logfiles) z powyżej wskazanymi danymi są usuwane automatycznie po 30 dniach. Zastrzegamy sobie prawo do dłuższego przechowywania plików dzienników serwerów, jeżeli zachodzą okoliczności wskazujące na próbę nieautoryzowanego dostępu (jak np. usiłowanie hakowania lub tzw. ataku DDOS).

(2) Poza tym wykorzystujemy pliki Cookie, aby zachować wspólny kontekst poszczególnych, kierowanych przez Państwa zapytań na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa dysku twardym przez stosowaną przez Państwa przeglądarkę i poprzez które jednostka odpowiedzialna za Cookies (w tym wypadku my), otrzymuje informacje. Cookies nie mogą wykonywać żadnych programów, ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą jedynie do tego, aby ogólnie uczynić ofertę internetową przyjaźniejszą i efektywniejszą dla użytkownika. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Art.6 Ust.1 lit.f RODO. Udzielenie zgody pozwala na przetwarzanie danych osobowych w ramach „prawnie uzasadnionych interesów“ realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. W naszym prawnie uzasadnionym interesie jest analiza i korzystanie z naszej strony internetowej.

(3) Zastosowanie Cookies:

a. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje cookies, których zakres i sposób funkcjonowania został opisany poniżej:

 • tymczasowe pliki cookie (opis w pkt. b)
 • stałe pliki cookie (opis w pkt. c)
 • pliki podmiotów zewnętrznych (opis w pkt. d).

b. Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich zwłaszcza sesyjne pliki cookie (session cookies) zapisujące tzw. ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować do sesji różne zapytania Państwa przeglądarki. Gdy wracają Państwo na naszą stronę, Państwa komputer jest dzięki temu rozpoznawany. Gdy zamkną Państwo przeglądarkę, sesyjne pliki cookie ulegną skasowaniu.
c. Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju plików cookie. Pliki te mogą Państwo też skasować w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień bezpieczeństwa Państwa przeglądarki.
d. Możecie Państwo odpowiednio skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie ze swoim życzeniem i np. odrzucać pliki podmiotów zewnętrznych (Cookies np. od YouTube) lub wszystkie Cookies. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może się ewentualnie zdarzyć, że nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne.
e. Można uniknąć stosowania HTML5 storage objects, ustawiając w swojej przeglądarce tryb prywatny. Dodatkowo zalecamy regularnie, ręcznie usuwać Cookies i historię Państwa przeglądarki.

 

§ 4 Sprzeciw lub odwołanie w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych

(1) Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, w każdej chwili możecie Państwo ją odwołać. Takie odwołanie ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych, po tym jak zostanie ono do nas skierowane.

(2) Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych oparto o wyważenie interesów, możecie Państwo wnieść sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. Taki przypadek ma w szczególności wtedy zastosowanie, jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne w celu wykonania umowy z Państwem, co zostanie przez nas przedstawione każdorazowo przy poniższym opisie funkcji. W przypadku wykonania takiego prawa sprzeciwu, prosimy o przedstawienie powodów, dla których nie możemy przetwarzać Państwa danych w przyjęty przez nas sposób. W przypadku zasadnego sprzeciwu dokonujemy sprawdzenia stanu faktycznego i wstrzymamy, ew. dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy po naszej stronie bezwzględnie konieczne przyczyny, na których podstawie będziemy kontynuowali przetwarzanie danych.

 

You can choose to opt out of being tracked by all marketing and advertising tools installed on this website. Please, click below to receive an opt-out cookie.

 

§ 5 Zastosowanie narzędzia Piwik

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analitycznej Piwik, w celu analizowania i regularnego ulepszania naszej strony internetowej. Dzięki pozyskanym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i kształtować ją ciekawiej dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną korzystania z systemu Piwik jest Art.6 ust.1 lit.f RODO. Udzielenie zgody pozwala na przetwarzanie danych osobowych w ramach „prawnie uzasadnionych interesów“ realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. W naszym prawnie uzasadnionym interesie jest analiza i korzystanie z naszej strony internetowej. Możecie Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiemu przetwarzaniu danych, jeżeli zachodzą przesłanki, które występują w Państwa szczególnej sytuacji i przemawiają przeciwko przetwarzaniu danych. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mailową do inspektora ochrony danych.

(2) W celach takiej analizy na Państwa komputerze są zapisywane Cookies (bliższe informacje w tym zakresie znajdują się w § 3). Pozyskane w ten sposób informacje podmiot odpowiedzialny przechowuje wyłącznie na serwerze w UE. Analizę możecie Państwo wyłączyć, usuwając istniejące pliki Cookie i wyłączając możliwość zapisu plików Cookie. Zwracamy uwagę, że jeżeli uniemożliwicie Państwo zapis plików, może się zdarzyć, że nie będziecie Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać ze strony internetowej. Wyłączenie zapisu plików Cookie jest możliwe w ustawieniach Państwa przeglądarki. Uniknięcie stosowania narzędzia Piwik jest możliwe, poprzez usunięcie poniższego zaznaczenia i aktywowanie Opt-out-Plug-in:

[Note to the webmaster: Please use text for Piwik iFrame].

(3)   Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie Piwik w częściowo zanonimizowanej formie. W związku z tym adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, przez co można wykluczyć bezpośrednie powiązanie z określoną osobą. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę przy pomocy narzędzia Piwik nie jest łączony z dalszymi zbieranymi przez nas danymi. Brak tego powiązania zapewniane jest bezpośrednio poprzez częściowe usunięcie adresów IP, tak że są zapisywane jedynie dane statystyczne.

Program Piwik jest projektem Open-Source. Informacje dostawcy w sprawie ochrony danych znajdują się na stronie http://piwik.org/privacy/policy.

 

§ 6 Wpływ wtyczek społecznościowych (Social-Media-Plug-ins)

(1) Stosujemy następujące wtyczki społecznościowe: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn]. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość współdziałania i komunikowania z mediami społecznościowymi i innymi użytkownikami, tak że ulepszamy naszą ofertę i czynimy bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Stosujemy przy tym tzw. rozwiązanie podwójnego kliknięcia. To oznacza, że jeżeli odwiedzicie Państwo naszą stronę, to wstępnie żadne zasadnicze dane osobowe nie są przekazywane do oferentów wtyczek. Oferenta wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu na polu dzięki początkowym literom lub logo. Dajemy Państwu możliwość bezpośredniego komunikowania się z oferentem wtyczki poprzez właściwy klawisz. Tylko po kliknięciu na zaznaczone pole i wskutek tego jego aktywowanie, oferent wtyczki otrzyma informację, że wywołaliście Państwo odpowiednią stronę naszej oferty internetowej. Poza tym przekazywane są dane wskazane w § 3 niniejszego oświadczenia. Poprzez uruchomienie wtyczki Państwa dane osobowe zostaną przekazane danemu oferentowi wtyczki i tam będą przechowywane (w przypadku obywateli amerykańskich w USA). W związku z tym, że oferent wtyczki gromadzi dane w szczególności za pośrednictwem plików Cookie, zalecamy, aby w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa wyszukiwarki usunąć wszystkie pliki Cookie.

(2) Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane, ani na procesy przetwarzania danych, czy też zakres przetwarzania danych, nie są nam znane cele przetwarzania ani czasookres ich przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji na temat usuwania gromadzonych danych przez oferentów wtyczek. W tym zakresie proszę zwracać się do odpowiednich oferentów mediów społecznościowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych powyżej wskazanych oferentów mediów społecznościowych.

(3) Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy posiadacie Państwo konto u danego oferenta wtyczki i czy jesteście Państwo tam zalogowani. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani u oferenta wtyczki, dane pozyskane u nas zostaną ewentualnie przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta prowadzonego przez oferenta. Zalecamy, aby po korzystaniu z sieci regularnie się wymeldowywać, w szczególności przed uruchomieniem klawisza, gdyż tym sposobem możecie Państwo ewentualnie uniknąć przyporządkowania do Państwa profilu u oferenta wtyczki.

(4) Dane nie są przez nas przechowywane. Informacje na temat okresu przechowywania, jak i dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez oferentów wtyczek uzyskają Państwo w dalej przekazanych oświadczeniach o ochronie danych przez tych oferentów. Tam też uzyskają Państwo dalsze informacje na temat Państwa praw i możliwości ustawień mających na celu ochronę Państwa sfery prywatnej.

(5) Adresy oferentów wtyczek i URL z ich informacjami dotyczącymi ochrony danych:

 • Facebook Irland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland; http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych:http://www.facebook.com/help/186325668085084.Facebook podporządkował się EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;
 • Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google podporządkował się EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;
 • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter podporządkował się EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;
 • Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy;
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irland; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn podporządkował się EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 7 Włączenie nagrań wideo YouTube

(1) W naszej ofercie internetowej włączyliśmy nagrania wideo YouTube, które zostały zapisane na stronie http://www.YouTube.com i są odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej, w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia w informacje naszej oferty internetowej. Wszystkie one są objęte „rozszerzonym trybem ochrony danych“, tzn. że żadne Państwa dane jako użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeżeli nie odtwarzacie Państwo filmów. Dopiero w przypadku odtwarzania nagrań, przekazywane są dane wskazane w ustępie 2. Na przekazywanie tych danych nie mamy żadnego wpływu.

(2) Wskutek wizyty na stronie internetowej YouTube lub odtworzenia nagrań wideo otrzymuje YouTube informację, że wywołaliście Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Poza tym przekazywane są dane wskazane w § 3 niniejszej polityki. Dzieje się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, poprzez które Państwo jesteście zalogowani, czy też nie. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowywane do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do Państwa profilu na YouTube, zalecamy wylogowanie się przed kliknięciem klawisza odtwarzania.

(3) Dane nie są przez nas gromadzone. Informacje na temat okresu przechowywania, jak i dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube uzyskają Państwo w dalej przekazanym oświadczeniu o ochronie danych oferenta. Tam też uzyskają Państwo dalsze informacje na temat Państwa praw i możliwości ustawień mających na celu ochronę Państwa sfery prywatnej:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podporządkował się EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 8 Linki

Strony internetowe spółki Messer zawierają po części linki ew. powiązania z innymi stronami internetowymi. Takie bezpośrednie linki są przez nas sprawdzane z dostosowaną do naszych możliwości starannością. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron internetowych połączonych za pomocą linków. Poza tym nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron internetowych, które odsyłają do nas.

 

§ 9 Pytania i komentarze

Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Jeżeli macie Państwo dalsze pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych osobowych w spółce Messer, prosimy o kontakt mailowy z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy wskazany w § 1.

Zastrzegamy sobie prawo, w razie potrzeby, dostosowania i aktualizacji niniejszej polityki prywatności, która będzie publikowana na naszej stronie internetowej. Zmiany mają moc obowiązującą od czasu opublikowania. Dlatego polecamy regularne odwiedzanie naszej strony internetowej, aby uzyskać informacje na temat ewentualnych aktualizacji.

* * * * *

Wersja: 1.1

Chorzów, 12.06.2018 roku