Zgłaszanie działań niepożądanych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego Grupy Messer, działanie niepożądane należy zgłosić do Lokalnego specjalisty ds. monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii:
Tel.: +48 784 046 662 lub +48 662 370 240

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wypełniony i podpisany formularz na adres e-mail: pv.messerpolska@messer.pl

Formularze do wydruku można pobrać ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). 
Zgłoś działanie niepożądane | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (urpl.gov.pl)