Usługi i serwis w Messer Polska

Usługi i serwis

Doradztwo i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

SERWIS URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIOWYCH


Autoryzowany serwis urządzeń zaopatrzeniowych i instalacji to:

 • interwencja wykwalifikowanego technika przeszkolonego i upoważnionego do kontroli oraz konserwacji gazowych urządzeń przemysłowych

 • możliwość przezkolenia przedstawiciela klienta podczas wspólnie zaplanowanej interwencji

 • kontrola warunków pracy i bezpieczeństwa sprzętu zainstalowanego na terenie zakładu

 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i/ lub wadliwych części, doradztwo oraz wycena kosztów planowanych prac

 • weryfikacja zgodności z regulacjami i normami dotyczącymi użytkowania urządzeń ciśnieniowych

 • porady i zalecenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorów procesów

 

SZKOLENIE: POZNAWANIE GAZÓW I BEZPIECZNE DZIAŁANIE


Dla Messer niezbędne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim interesariuszom, klientom, pracownikom, partnerom i usługodawcom podczas pracy z gazami.

Właśnie dlatego, oferujemy wszystkim naszym klientom szkolenia z zakresu bezpiecznego obchodzenia się gazami, aby zrozumieć ryzyko związane z tymi produktami, dowiedzieć się o najlepszych praktykach, a przede wszystkim obowiązujących środkach zapobiegawczych. W zależności od wymagań, wyodrebniono moduły tematyczne, dostosowane do różnych zastosowań gazów i obszarów działalności:

 • Gazy techniczne - postępowanie i bezpieczeństwo

 • Gazy techniczne - obchodzenie się, bezpieczeństwo i użytkowanie

 • Ciekły azot w zbiornikach przewoźnych - obsługa, bezpieczeństwo i użytkowanie

 • Gazy spożywcze - obchodzenie się, bezpieczeństwo i użytkowanie

 • Suchy lód - bezpieczeństwo produkcji, przeładunku i transportu

 • Analiza gazów i standardowych mieszanin - postępowanie, bezpieczeństwo i użytkowanie

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Messer w Polsce

Złóż reklamację za pomocą formularza

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.