Wodór

Wodór

Wodór – jakość, właściwości i zastosowanie – systemy dostaw

WODÓR - H2


Wodór jest atomem o symbolu H, liczbie atomowej 1 i masie atomowej 1,0079 u. Wodór jest pierwiastkiem chemicznym, który powstaje, gdy dwa atomy wodoru łączą się i tworzą H2. W 1671 roku o wodorze po raz pierwszy wspomniał Arthur Doyle, ale to Antoine Lavoisier nazwał go około 200 lat później. Nazywa się go wodorem, ponieważ (również) powstaje w wyniku elektrolizy wody. Wodór jest gazem o wysokiej wybuchowości i zapewnia jedną z najwyższych temperatur płomienia. Wodór jest lżejszy od powietrza i pali się niewidocznym, bladoniebieskim płomieniem (pozbawionym węgla i sadzy).

OZNACZENIE JAKOŚCI


Jakość gazu wyznacza liczba dziewiątek w nazwie. Liczby występujące po nazwie gazu: wodór 5.0, wodór 6.0, … lub jakikolwiek inne oznaczają jego jakość, gdzie pierwsza cyfra wskazuje liczbę dziewiątek a po kropce – ostatnią cyfrę w jakości np. wodór 5.0 zatem w 99,999% czystym gazem. Pozostałe składniki są opisane w karcie charakterystyki gazu. Następnym bardzo ważnym aspektem jakości jest fakt, iż wodór często stosowany w produktach spożywczych, więc pozostałe składniki nie mogą być toksyczne czy zapachowe. Wodór (i jego mieszaniny) do zastosowań w branży spożywczej jest także opisywany „klasą żywności", ponieważ procesy produkcyjne oraz łańcuch dostaw są zaprojektowane w taki sposób, aby jakość "klasy żywności" była gwarantowana aż do momentu użycia. W Messer, azot przeznaczony do celów spożywczych określamy nazwą handlową, tj. GOURMET H, przy czym GOURMET oznacza wysokiej jakości gazy spożywcze, a H to symbol wodoru.

Wodór przeznaczony do zastosowań motoryzacyjnych nosi nazwę HYDROGEN ICE. Jest oczyszczany, aby uniknąć zanieczyszczenia katalizatora w ogniwach paliwowych (pierwiastku, który przekształca wodór w elektryczność i wytwarza wodę jako produkt odpadowy).

WŁAŚCIWOŚCI


Informacje o właściwościach gazu zawarto w karcie charakterystyki produktu, jak również dostępne są do pobrania w Apple Store lub Android Play.

ZASTOSOWANIE


Wodór tworzy wiązania chemiczne z innymi pierwiastkami w reakcji egzotermicznej. Na przykład woda powstaje w wyniku spalania wodoru z tlenem. Dlatego od 50 lat wodór jest uważany za alternatywę dla paliw kopalnych. Wodór ostatnio pojawiał się w mediach ze względu na potrzebę tymczasowego magazynowania energii wiatrowej i słonecznej w godzinach szczytu, a następnie ponownego wprowadzania jej z powrotem do sieci energetycznej, w przypadku niewielkiej podaży.

Atom wodoru znajduje się w większości związków organicznych i jest stosowany w chemii jako produkt wyjściowy wielu procesów. Wodór produkowany jest z wykorzystaniem paliw kopalnych. Obecnie prowadzone są badania nad paliwem alternatywnym, opartymi na zielonym wodorze (w wyniku elektrolizy z energii elektryczne pochodzącej z wiatru i/lub energii słonecznej).

Wodór jest również stosowany w przemyśle spożywczym do utwardzania tłuszczów jadalnych, w metalurgii do niektórych procesów obróbki metalu, do spawania jako składnik gazu ochronnego (gaz formujący i inne) oraz w wielu innych, niszowych zastosowaniach.

WODÓR W BUTLACH


Butle stalowe występują w różnych wielkościach i pełnione są gazem w różnych ciśnieniach. W zależności od rodzaju gazu w butli jej czasza ma odmienny kolor, który jest zgodny z normą europejską EN 1089-3. W przypadku wodoru jest to kolor czerwony. Przegląd rodzajów butli z gazem oraz ich kolorów można znaleźć tutaj. W przemyśle wykorzystywane są butle o ciśnieniu 200 bar. Jednak istnieją zastosowania wykorzystujące ciśnienie aż do 500 barów, takie jak zbiorniki wodoru w samochodach.

Jak wszystkie opakowania ciśnieniowe na gazy, butle są odpowiednio przygotowywane i serwisowane przed pełnieniem, aby móc zagwarantować odpowiednią czystość gazu a przede wszystkim uniknąć narażenia naszych klientów lub pracowników na ewentualne ryzyko związane z ich użytkowaniem.

Ponieważ butle dostępne są w różnych wariantach, ważne jest, aby dopasować odpowiednie oprzyrządowanie. W ten sposób gaz można stosować pod różnym ciśnieniem i natężeniem przepływu. W przypadku butli z wodorem gwint może się różnić w zależności od kraju.

Dla dużych odbiorców gazu, wodór jest również dostępny w wiązkach butli (systemy 8-20 butli). W przypadku bardzo dużych klientów wiązki butli są montowane na trailerach.

W przemyśle chemicznym tak samo jak u innych dużych odbiorców reformery parowe dostarczają potrzebną ilość wodoru. Bardzo aktualnym zagadnieniem są projekty związane z energią odnawialną gdzie wykorzystuje się duże elektrolizery do produkcji wodoru. W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

DOSTAWY WODORU W TRAJLERACH


Odbiorcy, mający duże zapotrzebowanie na wodór, mogą być zaopatrywani transportem drogowym. U klienta gdzie zainstalowany jest zbiornik ciśnieniowy o ciśnieniu 40 barów i wielkości np. 50 lub 100 m3 objętości wody, ciężarówki są rozładowywane wykorzystując przeniesienie ciśnienia na te zbiorniki magazynowe. Próg wytwarzania wodoru na miejscu jest stosunkowo niski (w procesie elektrolizy lub reakcji endotermicznej z surowca węglowodorowego), ponieważ ekonomika jego transportu drogowego jest niekorzystna – wodór zajmuje mniej niż 10% ładowności gdyż nie może być bardziej sprężony. W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Tylko w kilku krajach dostępny jest ciekły wodór, ponieważ wrze w temperaturze zbliżonej do zera absolutnego, a koszt energii upłynnienia jest bardzo wysoki, więc jego skroplenie jest nieopłacalne.

Punkty sprzedaży gazów

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

shopregister.error

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.

Powiązane treści