Breadcrumb

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko

Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się obaw wywołanymi realnym zagrożeniem rozwoju epidemii koronawirusa (COVID-19) pragniemy przestawić oficjalne stanowisko Grupy Messer w tej sprawie.

Dla Messer, zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników i partnerów biznesowych, a także odpowiedzialne zachowanie, są kluczowymi elementami naszej kultury korporacyjnej. Dlatego wdrożono szeroko zakrojone środki w celu ochrony zdrowia naszych pracowników oraz partnerów. Tam, gdzie to było możliwe, nasi pracownicy pracują obecnie zdalnie w domu bądź są fizycznie odseparowani. Natomiast w obszarach, w których nie było takiej możliwości, częściowo przestawiliśmy się na pracę wielozmianową. Mamy nadzieję, że pomoże nam to w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i partnerom, powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa przy jednoczesnym utrzymaniu podstawowej działalności biznesowej. Niemniej jednak, jeśli wystąpią trudności czy też opóźnienia w realizacji dostaw lub usług, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie w miarę możliwości.

Lokalne zespoły pandemiczne zapewniają, iż stosują się do wytycznych państwowych organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, aby opóźnić lub zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, równocześnie przygotowują się na zwiększone zapotrzebowanie na gazy medyczne, w szczególności tlenu.

Messer jako Państwa partner biznesowy, a także członek społeczności międzynarodowej, dokłada wszelkich starań, aby podjąć ze wszystkimi naszymi partnerami wspólne działania w tym trudnym czasie.

Jednocześnie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z INFORMACJĄ DO ODBIORCÓW DOTYCZĄCĄ POSTĘPOWANIA Z OPAKOWANIAMI BEZPOŚREDNIMI ZWRACANYMI DO MESSER POLSKA.

Dziękujemy za współpracę
Zespół Messer

Download Files Portlet