MP Production Sp. z o.o.

MP Production Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
MP Production Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel.: +48 664 101 200
mpproduction@mpproduction.pl

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
pod numerem KRS 0000445852
NIP 6272734311

Numer rejestrowy BDO: 000111890
Kapitał zakładowy - 50.000,00 PLN

Zakład w Turku:
ul. Korytkowska 12
62-700 Turek
tel.: +48 63 226 12 92

Inspektor ochrony danych: Kajetan Jordan
Kontakt: abi@messer.pl

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”