Droga, wizja, misja i wartości firmy Messer

Misja przedsiębiorstwa

Jako rodzinna firma produkująca gazy techniczne, działamy w sposób zrównoważony, aby sprostać potrzebom klientów zgodnie z naszą zbiorową odpowiedzialnością za ludzi, postęp i środowisko.

Nasza droga

W 2004 r. w „Umowie z Dubrownika” opisana została nasza strategia korporacyjna, w tym wizja, misja i wartości, zgodnie z którymi od tego czasu działa Messer. Dziś możemy powiedzieć: na podstawie słów zawartych we wspomnianej umowie udało nam się stworzyć żywą kulturę korporacyjną. Jesteśmy winni naszym pracownikom podziękowanie za ten niezwykły rozwój. Dzięki ich ciężkiej pracy i lojalności możliwe było uwolnienie mocy ukrytej za wizją, misją i wartościami. Co więcej, wyłoniła się z nich główna zasada, która może napędzać nasz sukces, wykraczający daleko poza jednostki biznesowe i granice - jakiekolwiek by one nie były.
To jest Messer i to jest nasza droga. 

Nasza wizja 

Messer jest ważną grupą działającą w branży gazów przemysłowych na swoich kluczowych rynkach w Europie, Azji i Amerykach. Messer jest oraz pozostanie niezależną firmą rodzinną. Myślimy i działamy zdecydowanie w perspektywie długofalowej, a swoje dokonania oceniamy po tym, czy przynoszą trwały sukces. Współdziałamy ze swoimi partnerami i ze stowarzyszonymi firmami w dziedzinie technik łączenia i cięcia, systemów zasilania gazem a także precyzyjnego oprzyrządowania spełniamy wymagania naszych klientów w sposób fachowy, niezawodny i pełen innowacji. Właśnie dzięki temu jesteśmy pierwszym wyborem wśród klientów i pracowników.  

Nasza misja 

Jako zarządzana przez właścicieli firma rodzinna z bogatą tradycją skupiamy się na przyszłości, biorąc pod uwagę różne warunki panujące na naszych dotychczasowych rynkach. Korzystamy również z własnego doświadczenia i wiedzy, aby budować silną pozycję na nowych rynkach. Oferujemy klientom szeroką gamę gazów technicznych i medycznych oraz gazów spożywczych i specjalnych - od acetylenu po ksenon. Nasz asortyment uzupełniają najwyższej jakości usługi oraz najnowocześniejsze instalacje techniczne i urządzenia. Współpracujemy z klientami w najnowocześniejszych centrach technologicznych w celu opracowania technologii stosowania gazów w niemal każdym przemyśle, w produkcji żywności, medycynie, nauce i badaniach. Klienci na rynkach lokalnych wybierają nas jako swoich partnerów ze względu na elastyczność i bliskie relacje oraz skutecznych, oddanych pracowników.

Dzięki biznesowemu zmysłowi, dalekowzrocznemu myśleniu i ciągłemu doskonaleniu procesów tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów i zapewniamy wspólny sukces w długiej perspektywie. Stabilne finanse i uczciwie zyski gwarantują nam niezależność, a także wspomagają zrównoważony wzrost. 

Nasze wartości  

Nastawienie na klientów
Skupiamy się na indywidualnych wymogach naszych klientów oraz pomagamy im w poprawie ich konkurencyjności i wyników pracy. 


Nastawienie na pracowników
Rzetelnie szkolimy, rozwijamy i promujemy zmotywowanych oraz wydajnych pracowników. Oczekujemy, że nasi pracownicy będą pomysłowymi i odpowiedzialnymi członkami zespołu. 

Odpowiedzialne postępowanie
Naszą odpowiedzialność społeczną wobec pracowników i społeczeństwa traktujemy bardzo poważnie:
• bezpieczeństwo: dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz bezpieczną produkcję, obsługę i użytkowanie naszych produktów.
• zdrowie: wyznaczamy standardy pracy, które każdej osobie zapewniają dobry stan zdrowia i dobre samopoczucie.
• środowisko: jako członek szeroko pojmowanego społeczeństwa dbamy o ochronę środowiska. 


Odpowiedzialność korporacyjna
Poprzez odpowiedzialne zarządzanie zasobami i korzystanie z talentów naszych pracowników długofalowo zwiększamy wartość naszej firmy. 

Perfekcja 
Nasze działania opierają się na wiedzy technicznej, innowacyjności, elastyczności oraz umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. 


Wzajemne zaufanie i szacunek
Wierzymy, że współpraca opiera się na zaufaniu, uczciwości, przejrzystości, a także szczerej komunikacji. Szanujemy kulturę i przestrzegamy zwyczajów krajów, w których pracujemy.