Gazy do kalibracji

Gazy kalibracyjne

Indywidualne rozwiązania dostosowane do zastosowań

Gazy kalibracyjne do indywidualnych zastosowań

Mieszaniny gazów, wykorzystywane do obsługi czułych instrumentów analitycznych w zakresie zapewniania jakości, technologii bezpieczeństwa, monitorowania emisji lub środowiska, muszą spełniać najwyższe standardy i wymagania. Większość używanych obecnie przyrządów analitycznych działa w sposób porównawczy, podobnie jak wagi często spotykane na ulicznych targowiskach w dawnych czasach. Tak jak one wymagały precyzyjnych odważników w celu prawidłowego ważenia, tak nowoczesne instrumenty analityczne wykorzystują do kalibracji precyzyjne mieszaniny gazów o określonym składzie.

Ponieważ dokładność wyników analitycznych w decydującym stopniu zależy od dokładności użytych gazów kalibracyjnych, Messer przestrzega ścisłego systemu zarządzania jakością w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości w produkcji gazów kalibracyjnych.

Skład gazów kalibracyjnych

Skład gazów do kalibracji różni się w zależności od zastosowania - od prostych mieszanin dwuskładnikowych w zakresie %, do mieszanin wieloskładnikowych w zakresie ppm, a nawet ppb. Ze względu na niemal nieograniczony zakres możliwych mieszanin, Messer produkuje większość gazów kalibracyjnych jako indywidualne mieszaniny gazów zgodnie ze specyfikacjami klienta.

Poszczególne mieszaniny gazów charakteryzują się szczegółowym składem, wyrażonym w uzgodnionej jednostce, tolerancją produkcji, niepewnością certyfikowanego składu i okresem stabilności. Dostosowując się do różnych wymagań klientów, Messer oferuje gazy kalibracyjne w różnych kategoriach.

Kategorie mieszanin gazów

W większości zastosowań w technikach pomiarowych stosowana jest niepewność gazu kalibracyjnego na poziomie +/- 2%. Oferujemy je jako mieszaniny Labline, zwykle z tolerancją produkcyjną w zakresie +/- 5% rel.

W przypadku pomiarów o wysokiej precyzji zalecamy kalibrację za pomocą mieszanin Topline o niepewności mniejszej niż +/- 1% rel.

Mieszaniny Labline i Topline mogą być produkowane z szeroką gamą różnych składników w zakresie % i ppm. Do analizy śladowej, na przykład, w monitorowaniu środowiska, Messer oferuje mieszaniny Traceline o stężeniach w zakresie ppb.

Każdy gaz kalibracyjny jest dostarczany z certyfikatem analizy (zgodnie z normą EN ISO 6141). Oprócz znamionowego i rzeczywistego składu oraz jego niepewności i innych danych technicznych, na certyfikacie podana jest również data ważności. Standardowy okres stabilności gazów kalibracyjnych wynosi 1 rok. W zależności od właściwości chemicznych składników i zakresu stężeń, Messer oferuje również wiele gazów kalibracyjnych o przedłużonym okresie stabilności do 5 lat (opcja Longlife).

Akredytowane mieszaniny gazów - gazy kalibracyjne najwyższej jakości

Messer stale zapewnia najwyższą jakość produkowanych gazów kalibracyjnych poprzez stosowanie ścisłego zarządzania jakością. Oprócz ogólnego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO 9000, norma EN ISO/IEC 17025 (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i kalibracyjnych) obejmuje specyficzne wymagania laboratorium. Główne przepisy dotyczą działania i zakresu systemu zarządzania jakością, a także dowodów niezbędnych kompetencji technicznych do wykonywania kalibracji.

Messer posiada kilka laboratoriów akredytowanych zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 i może zaoferować szeroką gamę mieszanin z certyfikatem akredytowanego laboratorium (Akredytowana mieszanina EN ISO/IEC 17025). Zasadniczymi cechami jakościowymi takich mieszanin gazowych są identyfikowalność składu mieszanin gazowych zgodnie z normami krajowymi oraz określenie niepewności zgodnie z uznaną metodą.

Messer zaleca stosowanie akredytowanych gazów kalibracyjnych, jeśli ma zostać zweryfikowana zgodność ze zobowiązaniami prawnymi (np. kontrola emisji) lub jeśli samo laboratorium posiada akredytację.

Dzięki dodatkowej akredytacji zgodnie z normą EN ISO 17034 (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów referencyjnych), laboratorium uzyskuje uznanie, że spełnia najwyższe wymagania jakościowe i kompetencyjne niezbędne do produkcji certyfikowanych materiałów referencyjnych. Certyfikowane materiały referencyjne (CRM) odgrywają ważną rolę w chemii analitycznej, ponieważ zapewniają punkty odniesienia na najwyższym poziomie metrologicznym.

Szwajcarski zakład produkcyjny Messer posiada akredytację zgodnie z normą EN ISO 17034. Dlatego Messer może również zaoferować określony zakres certyfikowanych materiałów referencyjnych.

Gazy specjalne

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij i wyślij formularz.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wypełnij formularz!

Jeśli chcesz z nami nawiązać współpracę, chcesz o coś zapytać lub czegoś się dowiedzieć, to wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać go do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Napisz do nas

Ikona kontaktu

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.

Characterization of gas mixtures

Gas applications Analytical Applications

Wydawca treści