revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Wydawca treści

Test

CCTS

Misja przedsiębiorstwa

Misja przedsiębiorstwa

Eloros Sp. z o.o.

Eloros Sp. z o.o. Siedziba spółki: ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów tel.: +48 32 73 91 910 fax:...

e-Serwis

e-Serwis

MP Production Sp. z o.o.

MP Production Sp. z o.o.

Kontakt

Kontakt

Alert bezpieczeństwa

Alert bezpieczeństwa

Zagrożenie atmosferą wzbogaconą w tlen w placówkach służby zdrowia

Dokument

Niedawne zdarzenia w placówkach służby zdrowia zwróciły uwagę na potrzebę podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z atmosferą wzbogaconą w tlen, szczególnie w okresie...

O Messer

Prezentacja

Stopka

Impressum ...

Contact every page

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

Basic form with Pardot

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.
Tekst do identyfikacji Odśwież CAPTCHA