revised: Customer process cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

PROCESS DESCRIPTION

The aim of coating construction components is to create surface properties that the base material does not have. Important characteristics include:

 • Corrosion resistance
 • Wear resistance
 • Thermal or electrical resistance or conductivity
 • Optical properties

Often it is metals that are coated. Here methods are used whose principles of operation are known from joining technology, such as:

 • Soldering
 • Electric arc welding
 • Shield gas welding,
 • Plasma-powder welding

For heat sensitive or non-metallic components special processes have been developed, such as:

 • Thermal spraying
 • Vacuum-coating
 • Electro- or immersion bath-galvanisation
 • Chrome plating

revised: Application technology cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

Overview of the gases for welding

WELDING GASES

MAG, MIG, TIG and forming gases

Contact every page

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

Basic form with Pardot

shopregister.error
Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.
Tekst do identyfikacji Odśwież CAPTCHA

Wydawca treści

Misja przedsiębiorstwa

Misja przedsiębiorstwa

Eloros Sp. z o.o.

Eloros Sp. z o.o. Siedziba spółki: ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów tel.: +48 32 73 91 910 fax:...

e-Serwis

e-Serwis

MP Production Sp. z o.o.

MP Production Sp. z o.o.

Kontakt

Kontakt

Alert bezpieczeństwa

Alert bezpieczeństwa

Zagrożenie atmosferą wzbogaconą w tlen w placówkach służby zdrowia

Dokument

Niedawne zdarzenia w placówkach służby zdrowia zwróciły uwagę na potrzebę podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z atmosferą wzbogaconą w tlen, szczególnie w okresie...

O Messer

Prezentacja

Stopka

Impressum ...

Certyfikaty

Messer Polska konsekwentnie wdraża nowoczesne systemy zarządzania w celu zapewnienia najwyższej jakości wyrobów, ich bezpieczeństwa zdrowotnego oraz bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego.

Od...